quý tỵ

Bài viết Tuổi đẹp xông nhà tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 – Năm 2023 của bierelarue sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cũng như phân tích các yếu tố liên quan giúp gia chủ Quý Tỵ chọn được người tuổi đẹp xông đất năm 2023. Hi vọng rằng những thông tin dưới đây sẽ đem lại sự thú vị cho bạn và đừng quên trải nghiệm các tiện ích khác như xem ngày tốt, tử vi hàng ngày, lịch vạn niên…

Xem thêm bài viết xông đất 2023 khác : 

Thông tin tuổi đẹp xông đất gia chủ Quý Tỵ

1.Chọn tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971)

 • Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

==> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

2. Chọn tuổi Giáp Tí (Sinh năm 1984)

 • Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

3. Chọn tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

 • Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

quý tỵ

4. Chọn tuổi Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

 • Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy bình hòa với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm)
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5. Chọn tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)

 • Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy bình hòa với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu (2 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Tỵ của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

6. Chọn tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

 • Tuổi Tân Sửu ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tỵ của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

7. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

8. Chọn tuổi Tân Dậu (Sinh năm 1981)

 • Tuổi Tân Dậu ngũ hành nạp âm là Thạch Lựu Mộc tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu (0 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Tân Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông (2 điểm).
 • Chi Tỵ của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

9. Chọn tuổi Ất Sửu (Sinh năm 1985)

 • Tuổi Ất Sửu ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tỵ của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

10. Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ (1 điểm).

==> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

Tuổi đại kỵ không nên chọn xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013

Ngoài những tuổi đẹp, hợp để chọn xông nhà, xông đất đầu năm 2023 do gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013, bạn nên tránh chọn những tuổi đại kỵ sau:

1.Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
2.Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
3.Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
4.Đinh Mão (Sinh năm 1987)
5.Bính Dần (Sinh năm 1986)

XEM NGÀY TỐT XÔNG NHÀ, MỞ HÀNG KHAI XUÂN ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI QUÝ TỴ

Chọn ngày tốt khai trương theo tuổi sẽ giúp cho mọi việc được chu toàn, gặp nhiều may mắn. Khởi đầu thuận lợi cộng với các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cửa hàng, doanh nghiệp của bạn sẽ tạo được tiếng vang, gây ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng đầu tiên cũng như tạo được uy tín và thương hiệu cho chính cửa hàng, doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết ” Tuổi đẹp xông nhà tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 – Năm 2023 ” của chúng tôi. Kính chúc các bạn một năm mới an khang – thịnh vượng.

Rate this post