kỷ mão 1999 quý mão

Tuổi đẹp xông nhà tuổi Kỷ Mão 1999 – Quý Mão 2023. Tuổi xông đất năm 2023 cho người tuổi Kỷ Mão 1999 cần những người hòa hợp với cung mạng gia chủ và vị chủ quản quyền lực của năm hay còn gọi là Thái Tuế 2023. Bởi Xông đất vốn là một tục lệ trong văn hóa tết của người Việt Nam ta. Người xưa cho rằng người xông nhà chính là người mở cánh cửa mang tới may mắn, tài lộc suốt một năm dài cho cả gia đình. Dựa theo tử vi 2023 và thông tin về ngũ hành, thiên can, bierelarue sẽ đưa ra danh sách các tuổi may mắn nhất cho quý bạn.

Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2023

Tuổi xông đất năm 2023 cho Kỷ Mão muốn lựa chọn chính xác thì cần xem xét từ tử vi năm 2023 của bản mạng. Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2023 có bố cục Thiên khắc địa đồng tương đối khó khăn.

Nhìn vào bố cục tử vi năm 2023 có thể thấy thiên can bản mạng Kỷ Thổ khắc chế thiên can Thái Tuế Quý Thủy. Trong bát tự đây là bố cục Thiên Tài tọa Thiên Ấn, mà địa chi năm và tuổi đều vượng Mộc.

Kỷ Mão cần có yếu tố để quan hệ thiên can tuổi là Kỷ Thổ mâu thuẫn với thiên can năm là Quý Thủy. Và địa chi của tuổi người xông đất cần cân bằng Mộc khí quá vượng trong thời gian này.

Phong thủy xông đất năm 2023

Ngoài việc tìm Tuổi xông đất năm 2023 cho Kỷ Mão 1999 thì giờ xông đất cũng là yếu tố quan trọng để mang về may mắn cho bạn. Và giờ xông đất đẹp năm 2023 có 2 giờ tốt nhất là giờ Bính Dần và Kỷ Mão. Năm 2023 Quý Mão được cổ thư nhận định là vàng bạc mỏng manh, phải qua lửa nung mới rèn luyện ra khí chất.

Nên khoảng thời gian từ 3:00 – 6:59 sáng sẽ là khung thời gian xông đất đẹp và cát lợi nhất. Bởi đây là hai giờ có ngũ hành Lư Trung Hỏa rất tốt cho năm mới Quý Mão. Để thêm may mắn, gia chủ phối cùng hướng xông đất và tuổi xông đất thì sẽ đạt tới cảnh giới đại cát đại lợi.

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)
 • Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971)
 • Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
 • Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
 • Tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)
 • Tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967)
 • Tuổi Giáp Tí (Sinh năm 1984)
 • Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Kỷ Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012), Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989), Nhâm Tí (Sinh năm 1972), Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002), Quý Sửu (Sinh năm 1973).

kỷ mão 1999 quý mão

Tìm hiểu thêm : Tuổi đẹp xông nhà tuổi Tân Mão 1951 và 2011

Phân tích tuổi xông đất cho gia chủ Kỷ Mão :

1.Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:12/12 – Rất tốt

2. Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971)

 • Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:12/12 – Rất tốt

3. Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

4. Tuổi Giáp Tí (Sinh năm 1984)

 • Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5. Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

 • Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tìm hiểu thêm : Tuổi đẹp xông nhà tuổi Quý Mão 1963 

6. Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

 • Tuổi Kỷ Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (0 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Mùi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

7. Tuổi Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

 • Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

9. Tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)

 • Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi (0 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

10. Tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

 • Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương khắc với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

 

 

Rate this post