giáp thân

Tuổi đẹp xông nhà tuổi Giáp Thân 1944 và 2004 – Quý Mão 2023. Giáp thân 1944 dựa vào những yếu tố nào để chọn được tuổi đẹp xông đất 2023 để mang lại may mắn, hanh thông và bình an. Bởi Sau thời điểm giao thừa, bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, người Việt từ xưa rất coi trọng tục “xông đất”. Người tới xông đất là người hạp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm, gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà. Hãy cùng xem danh sách chi tiết tuổi hợp xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Thân, cũng như một số tuổi xung khắc, tránh xông đất, xông nhà cho người tuổi Giáp Thân.

Thông tin về tuổi Giáp Thân 1944

Những người sinh năm 1944 có mệnh Thủy – Tuyền Trung Thủy (tức Nước trong suối).

Nước có sức ảnh hưởng đến mọi thứ. Khi tích cực, nước nuôi dưỡng mọi thứ; còn khi tiêu cực nước có thể nhấn chìm hoặc làm hao mòn mọi thứ mà nó đi qua. Người mạng Thủy có tài giao tiếp tốt, họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Họ sẵn sàng lắng nghe tâm sự của người khác và nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.

Tương hợp: Do Kim sinh Thủy, nên mệnh hợp với Thủy là mệnh Kim.
Tương khắc: Đất có thể hút nước, tiêu hao nước, đất đá thành núi thành đê có thể ngăn nước, bởi vậy mệnh Thổ xung khắc với mệnh Thủy.

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Giáp Thân trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Tuổi Giáp Tí (Sinh năm 1984)
 • Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
 • Tuổi Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
 • Tuổi Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
 • Tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967)
 • Tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
 • Tuổi Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
 • Tuổi Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
 • Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)
 • Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014).

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Bính Thân trong năm Qúy Mão 2023 là:

Đinh Mão (Sinh năm 1987), Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017), Mậu Ngọ (Sinh năm 1978), Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009), Bính Dần (Sinh năm 1986).

Tìm hiểu thêm : Tuổi đẹp xông nhà tuổi Bính Thân 1956 và 2016 – Quý Mão 2023

giáp thân

Phân tích tuổi đẹp xông đất gia chủ Giáp Thân

1.Tuổi Giáp Tí (Sinh năm 1984)

 • Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí (1 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Thân của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

2. Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (1 điểm)
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

3. Tuổi Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

 • Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

4. Tuổi Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

 • Tuổi Bính Tí ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Bính Tí (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Tí (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).
 • Chi Thân của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tìm hiểu thêm : Tuổi đẹp xông nhà tuổi Mậu Thân 1968 – Quý Mão 2023

5. Tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

 • Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

6. Tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

 • Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (1 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

7. Tuổi Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

 • Tuổi Nhâm Tí ngũ hành nạp âm là Tang Đố Mộc tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (0 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông (1 điểm).
 • Chi Thân của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

 • Tuổi Quý Mùi ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Quý Mùi (0 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Quý Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông (1 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9. Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy bình hòa với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

10. Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014).

 • Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (1 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:7/12 – Khá tốt

Rate this post