xem-tuoi--xong-nha-nam-2021-cho tuoi-dinh-suu

Hướng xuất hành mùng 1 tuổi Đinh Sửu năm 2021

Ngày mùng 1 tết (thứ 6 ngày 12/2/2021): xuất hành hướng tây nam

Ngày mùng 3 tết (chủ nhật ngày 14/2/2021): xuất hành hướng hướng đông nam, tây bắc

Ngày mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): xuất hành hướng tây bắc, đông nam

Hướng xuất hành đầu năm, chọn ngày đẹp xuất hành cũng không kém phần quan trọng như tuổi xông đất đầu năm, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ , đánh đâu thắng đó , xuất hành thuận lợi mang tin vui đến cho bản mệnh.

xem-tuoi--xong-nha-nam-2021-cho tuoi-dinh-suu

Xem tuổi Xông nhà đầu năm cho tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2021.

Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thủy – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thủy – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thủy – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thủy – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Khá
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thủy – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Canh  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Thủy – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Tân  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thủy – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thủy – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Ất  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thủy – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thủy – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thủy – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Qúy  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thủy – Giản Hạ Thủy   =>  Bình

Đinh – Bính  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 2001 [Tân Tỵ]

Thủy – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Đinh – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2001 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với  tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Thủy – Tuyền Trung Thủy   =>  Bình

Đinh – Ất  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Đinh Sửu 1997 với tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thủy – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *