So2-h2o

SO2 tác dụng với H2O có phương trình phản ứng hóa học như thế nào? Cân bằng phương trình này? Để có phương trình chính xác SO2 + H2O mời các bạn xem chi tiết.

So2-h2o

SO2 + H2O cân bằng phương trình hóa học

So2 là gì : Lưu huỳnh dioxit SO2 hay còn được gọi là sulfur dioxit, lưu huỳnh oxit khí SO2, là một chất nặng hơn không khí, chiếm trong không khí rất ít.

H2O là gì : H2O là phân tử nước là hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tố là H và O. Chúng đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ 2 phần khí hidro và 1 phần khí oxi. Công thức hóa học của nước là H2O.

Lưu Huỳnh Đioxit + Nước = Axit Sulfurơ

SO2 + H2O → H2SO3

H2O + SO2 H2SO3
nước lưu hùynh dioxit Axit sulfurơ
lỏng khí dung dịch
không màu không màu, mùi hắc

Điều kiện cho SO2 tác dụng H2O

Không có

Phương thức thực hiện

Dẫn khí SO2 vào cốc đựng nước cất và thử dung dịch thu được bằng quỳ tím

Hiện tượng phản ứng khi SO2  + H2O

Chúng ta sẽ thấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được là dung dịch axit sunfurơ H2SO3

Rate this post