Cho thí nghiệm hóa học axit clohidric ( HCl) và Silic dioxit (SiO2) phản ứng này xảy ra như thế nào? Cùng xem hiện tượng nhận biết giữa : SiO2 + HCl.

SiO2 HCl xảy ra phản ứng gì?

Cho SiO2 + HCl Phản ứng không xảy ra vì SiO2 không tan trong HCl mà nó chỉ tan được trong HF cùng xem lại phương trình hóa học : SiO2 + Hf

Các bài tập liên quan SiO2 và HCl

Bài 1 : Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

B. SiO2 + HCl → SiCl4 + 2H2O.

C. SiO2 + 2Mg  → 2MgO + Si.

D. SiO2 + 2C → Si + 2CO2.

Lời giải

Chọn đáp án : B

SiO2 không tác dụng với HCl

Bài 2 :  Cho các phát biểu sau:

1. SiO2 tan tốt trong dung dịch HCl.

2. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng.

3. Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong nước.

4. Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng.

5. Khí CO2 là chất gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất bị nóng lên.

6. Phèn chua KAlO2.12H2O dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cấp nước sạch

Số phát biểu không đúng là

A. 4 , B. 2 , C. 5 , D. 3

Lời giải

1. sai vì SiO2 không tan trong HCl (tan được trong HF)

2. sai vì thủy ngân phản ứng với S ở điều kiện thường

6. sai vì phèn chua chỉ làm trong nước đục nhưng không có khả năng diệt trùng, (CT sai)

Chọn D

Rate this post