sio2-h2o

Trong thí nghiệm hóa học người ta cho Nước (H2O) tác dụng với chất Silic dioxit (SiO2) kết quả thu được sau phản ứng này là hợp chất gì? Mời các bạn cùng theo dõi phương trình phản ứng giữa : SiO2 + H2O ở bài viết hôm nay nhé!

sio2-h2o
SiO2 + H2O

SiO2 + H2O Viết phương trình phản ứng

SiO2 + H2O → H2SiO3

Trong đó :

  • H2O : Nước
  • SiO2 : Silic dioxit chát rắn màu trắng
  • H2SiO3 : Axit metasilicic

Điều kiện phản ứng : ở nhiệt độ thường

Phản ứng xảy ra : Hiện tượng không xảy ra phản ứng

Câu hỏi liên quan SiO2 và H2O

Câu hỏi 1 : Nhận định nào sau đây là đúng?

A. SiO2 tan nhanh trong dung dịch kiềm.

B. SiO2 không tác dung với kiềm đặc, nóng.

C. SiO2 tan dễ trong kiềm nóng chảy.

D. SiO2 là oxit lưỡng tính.

Lời giải

SiO2 tan dễ trong kiềm nóng chảy.

Chọn đáp án C.

Câu hỏi 2 : Tại sao SiO2 không tác dụng được với nước

Lời giải

SiO2 Silic có độ cứng cao và thường ở dạng tinh thể ( thạch anh) nên không có khả năng tan trong nước. Silic đioxit là chất ở dạng tinh thể,có thể nóng chảy và không tan trong nước. Trong tự nhiên, tinh thể chủ yếu ở dạng khoáng vật thạch anh. Thạch anh chủ yếu tồn tại ở dạng tinh thể lớn, không màu, trong suốt. Cát là có chứa nhiều tạp chất

Rate this post