p2o5-la-oxit-gi

Công thức hóa học P2O5 các bạn sẽ được gặp rất nhiều trong các phương trình hóa học. Một số dạng câu hỏi về P2O5 như sau: P2O5 là oxit gì? P2O5 là chất gì?… Để trả lời được những dạng câu hỏi này các bạn cùng xem bài viết hôm nay nhé!

p2o5-la-oxit-gi
P2O5 là oxit gì?

 

P2O5 là chất gì?

P2O5 là công thức hóa học của Điphotpho pentaoxit, Gồm 2 nguyên tử P liên kết với 5 nguyên tử O bằng các liên kết cộng hóa trị.

  • Công thức phân tử: P2O5
  • Phân tử khối: 142 g/mol
  • Nhiệt độ sôi: 360ºC
  • Nhiệt độ nóng chảy: 340ºC
  • Khối lượng riêng: 2.39 g/cm³

P2O5 Là chất khói trắng, không mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường dùng để làm khô các chất.

P2O5 là oxit gì? Tính chất hóa học của P2O5.

P2O5 là 1 oxit axit

P2O5 tác dụng với nước

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm

H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4
P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O
P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

Ứng dụng của P2O5

Công dụng chính của  P2O5 là được sử dụng làm chất hút ẩm cho chất lỏng và khí. Ngoài ra nó còn được dùng trong quá trình tổng hợp hữu cơ.

Trong quy trình sản xuất andehyt thì nó lại được kết hợp cùng với axit cacboxylic.

Một ứng dụng khác của nó là làm phân bón trong sản xuất nông lâm nghiệp như phân lân photphat.