na2o-la-oxit-gi

Bạn muốn biết Na2O là oxit gì? Hay Na2O có tan trong nước không? Cùng xem tính chất hóa học và tính chất vật lý của Na2O để trả lời những câu hỏi này xem chi tiết ở bài viết này nhé!

na2o-la-oxit-gi
Na2O là oxit gì?

Na2O là gì?

Na2O là công thức hóa học của của kim loại Natri Oxit nó là một oxit bazơ, Na2O được tạo thành khi cho kim loại Natri tiếp xúc với khí Oxi. Do Natri có tính khử mạnh và Oxi có tính oxi hóa cao nên chúng có thể tương tác với nhau ngay ở nhiệt độ thường mà không cần kích thích thêm gì khác nhiệt độ, chất xúc tác .

  • Công thức phân tử: Na2O
  • Phân tử khối của Na2O: 62 g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 1132oC và nhiệt độ sôi ở 1950°C
  • Natri Oxit là chất rắn, có màu trắng và có cấu trúc tinh thể lập phương.

Na2O là oxit gì? Na2o có tan trong nước không?

Na2O là 1 oxit bazơ nên nó có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ và Na2O tan tốt trong nước tạo thành dung dịch bazơ ,dung dịch bazơ này làm quỳ tím chuyển xanh và phenolphthalein chuyển màu hồng.

Na2O tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ

Na2O tan được trong nước tạo thành dung dịch trong suốt, không màu không mùi, không vị. Dung dịch này có tính ăn mòn như làm mòn da, làm mòn vải . . . nên nó còn có tên gọi khác là xút ăn da.

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O tác dụng với oxit axit tạo thành muối

Ở trong môi trường bình thường Na2O sẵn sàng tác dụng với những oxit axit khác để tạo thành hợp chất mới là muối.

Na2O + CO2 → Na2CO3

Na2O tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng nước.

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Cách điều chế Na2O

Phương pháp 1:  Kim loại Natri tiếp xúc với khí Oxi. Do Natri có tính khử mạnh và Oxi có tính oxi hóa cao nên chúng có thể tương tác với nhau ngay ở nhiệt độ thường mà không cần kích thích thêm gì khác (Nhiệt độ, chất xúc tác . . .)

4Na + O2 → 2Na2O

Phương pháp 2 : Đun nóng peoxit; hiđroxit; nitrit hoặc nitrat với Na.

PTHH: 2NaOH + 2Na → 2Na2O + H2.

Kết luận : Na2O là công thức hóa học của Natri Oxit là một Oxit bazơ và Na2O tan tốt trong nước nhé!