Cân bằng phương trình hóa học p2o5 + h2o chi tiết và hiện tượng hóa học khi cho P2O5 tác dụng với H2O có phản ứng như thế nào? Mời các em cùng xem.

Cân bằng phương trình P2O5 + H2O

P2o5 là gì?

  • Công thức phân tử: P2O5
  • Phân tử khối: 142 g/mol
  • p2o5 là chất khói trắng, không mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường dùng để làm khô các chất.

Khi cho p2o5 tác dụng với h2o ta có công thức

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

3H2O + P2O5 2H3PO4
nước diphotpho penta oxit axit photphoric
(rắn) (lỏng) (dd)
(không màu) (trong suốt)

Điều kiện cho p205 tác dụng h2o

Không có

Phương pháp thực hiện:

Ta cho P2O5 tác dụng với nước ( h2o )

Hiện tượng xảy ra khi p2o5 vào h2o

Phản ứng xảy ra chất rắn màu trắng Diphotpho pentaoxit P2O5 tan dần. Dung dịch axit H3PO4 làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ.

Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5

Lời giải

Chọn đáp án D

Ví dụ 2 . Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra sản phẩm có chất khí?

A. Dung dịch natri hiđroxit và dung dịch axit sunfuric

B. Dung dịch natri cacbonat và dung dịch bari hiđroxit

C. Dung dịch bari clorua và dung dịch natri sunfat

D. Dung dịch natri sunfit và dung dịch axit clohiđric

Lời giải

Chọn đáp án:  D

Rate this post