nh3-hcl

Trong các công thức hóa học mà bạn gặp phải trong bài tập chắc hẳn sẽ có phương trình khí amoniac ( NH3 ) hản ứng hóa học với HCl, cân bằng phưng trình hóa học NH3 + HCl như thế nào mời các bạn cùng theo dõi ở bài viết hôm nay.

nh3-hcl

NH3 + HCl viết phương trình phản ứng.

NH3 + HCl → NH4Cl

HCl + NH3 NH4Cl
axit clohidric amoniac amoni clorua
(dung dịch) (khí) (rắn)
(không màu) (không màu, mùi khai) (trắng)

Điều kiện: Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Phương pháp thực hiện: cho khí NH3 tác dụng với dd axit HCl ở nhiệt độ thường

Hiện tượng xảy ra: hiện tượng khói trắng bay ra

Bài tập liên quan phản ứng HCl và Nh3

Ví dụ 1 : Thực hiện thí nghiệm cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl đặc sau phản ứng có hiện tượng

A. Thu được dung dịch trong suốt

B. Xuất hiện kết tủa trắng

C. Xuất hiện khói trắng

D. Xuất hiện khí có mùi khai

Lời giải

Như thí nghiệm đã làm như trên thì chọn đáp án C

Ví dụ 2 : Có 6 hỗn hợp khí được đánh số:
(1) CO2, SO2, N2, HCl. (2) Cl2, CO, H2S, O2.
(3) HCl, CO, N2, NH3 (4) H2, HBr, CO2, SO2.
(5) O2, CO, N2, H2, NO. (6) F2, O2; N2; HF.
Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường?

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Lời giải

Chọn đáp án C

Ví dụ 3:  Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa Cl2 thì phản ứng tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành có công thức là?

A. N2

B. NH3

C. NH4Cl

D. HCl

Lời giải

Chọn đáp án C

Rate this post