mg-hcl

Công thức hóa học kết hợp giữa axit clohidric với magie phản ứng hóa học này diễn ra như thế nào? Viết phương trình phản ứng hóa học Mg + HCl đầy đủ như sau:

mg-hcl
mg- + hcl

Mg + HCl Cân bằng phương trình hóa học

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

2HCl + Mg H2 + MgCl2
axit clohidric magie hidro Magie clorua
(dd) (rắn) (khí) (dd)
(không màu) (trắng bạc) (không màu) (trắng)

Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

Cho magie tác dụng với dung dịch HCl thu được muối và khí không màu thoát ra.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Ta thấy Magie tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch không màu.

Bài tập liên quan HCl và Mg

Ví dụ 1 : Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

A. 35,7 gam    B. 36,7 gam     C. 53,7gam     D. 63,7 gam

Lời giải

nCl- = nHCl = 2nH2 = 0,6 mol.

Ta có: mmuối = mKL + 35,5. nCl-

⇒ mmuối = 36,7 gam.

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 :  Magie tác dụng với axit clohiđric: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑. Nếu có 12g Mg tham gia phản ứng. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là

A. 22,4 (lít)

B. 11,2 (lít)

C. 22,4 (lít)

D. 11,2 (lít)

Lời giải

Đáp án D

Ví dụ 3 : Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Lời giải

Chọn đáp án B

Rate this post