nh3-cuo-can-bang-phuong-trinh

Trong phương trình phản ứng hóa học người ta cho Amoniac (NH3) tác dụng với Đồng Oxit (CUO) các chất thu được sau phản ứng là gì và cân bằng phương trình hóa học này như thế nào mời các bạn cùng xem chi tiết NH3 + CuO như sau :

nh3-cuo-can-bang-phuong-trinh

NH3 + CuO Cân bằng phương trình phản ứng

3CuO + 2NH3 ⟶ 3Cu + 3H2O + N2

Trong đó

  • CuO : Chất rắn đồng oxit
  • NH3 : Khí Amoniac không màu có mùi khai
  • Cu : Chất rắn đồng có màu đỏ
  • H2O : Nước
  • N2 : Khí nito không màu

Điều kiện phản ứng : nhiệt độ

Hiện tượng nhận biết: Khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO đun nóng thì chất rắn chuyển từ màu đen của CuO sang màu đỏ của Cu và có hiện tượng khí thoát ra.

Bài tập ví dụ có Nh3 và CuO

Bài  tập 1 :  Cho lượng khí NH3 đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn; thu được rắn A và 1 hỗn hợp khí B. Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20 ml HCl 1M.

a. Viết phương trình phản ứng

b. Tính thể tích khí N2 (đkc) tạo thành sau phản ứng.

Lời giải

a. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2↑ + 3H2O

Chất rắn A: Cu và CuO dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b. nCuO = nHCl/2 = 0,02/2 = 0,01 mol

số mol CuO tham gia phản ứng khử là: 3,2/80 – 0,01 = 0,03 mol

→ VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít

Bài tập 2 : Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là

A. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng.

B. CuO không thay đổi màu.

C. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ.

D. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh.

Lời giải

Chọn đáp án C

Bài tập 3 : Cho từ từ đến dư NH3 vào dd FeCl3, ZnCl2, AlCl3, CuCl2. Lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được chất rắn X. Cho CO dư đi qua X nung nóng thì chất rắn thu được chứa:

A. ZnO, Cu, Fe.

B. ZnO, Cu, Al2O3, Fe

C. Al2O3, ZnO, Fe

D. Al2O3, Fe.

Lời giải

Chọ đáp án D

Bài tập 4 :  Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Lời giải

Chọn đáp án C

Rate this post