nguyen-tu-khoi-cua-kali

Kali là nguyên tố hóa học được ký hiệu là : K. Kali là kim loại kiềm có tính ứng dụng và rất cần thiết đối với con người. Để biết Nguyên tử khổi của Kali Kali hóa trị mấy? Các bạn có thể xem chi tiết Kali là gì? Để giải phương trình hóa học chính xác.

nguyen-tu-khoi-cua-kali
Nguyên Tử Khối Của Kali

Định nghĩa Kali là gì?

Kali là một kim loại kiềm được phát hiện bởi Sir Humphry Davy năm 1807, ông tách nó ra từ dung dịch KOH. Kim loại kiềm này là kim loại đầu tiên được điều chế bằng điện phân.

Với khối lượng riêng nhỏ hơn của nước, kali là kim loại nhẹ thứ hai sau liti. Nó là một chất rắn rất mềm, dễ dàng cắt bằng dao và có màu trắng bạc khi bề mặt sạch. Nó bị ôxi hóa rất nhanh trong không khí và phải được bảo quản trong dầu mỏ hay dầu lửa.

  • Kali bị ôxi hóa rất nhanh trong không khí và phải được bảo quản trong dầu mỏ hay dầu lửa.
  • K có khối lượng riêng là 0,863 g/cm3; có nhiệt độ nóng chảy là 63,51ºC và sôi ở 760ºC.

Nguyên tử khối của Kali (K)? Kali (K) hóa trị mấy?

– Kali kí hiệu là: K

– Kali vị trí trong bảng tuần hoàn

+ Số proton: 19

+ Nhóm: IA

+ Chu kì: 4

+ Kali hóa trị : I

+ Nguyên tử khối Kali : 39

– Cấu hình electron: [Ar] 4s1

– Số hiệu nguyên tử K: 19

– Khối lượng nguyên tử: 39 g/mol

– Đồng vị K: 39K, 40K, 41K.

– Độ âm điện K: 0,82

Tính chất hóa học của Kali

Kali là kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.

K → K+ + 1e

a) K tác dụng với phi kim

4K + O2 → 2K2O

2K + Cl2 → 2KCl

– Khi đốt trong không khí hay trong oxi, kali cháy tạo thành các oxit (oxit thường, peoxit và supeoxit) và cho ngọn lửa có màu tím hoa cà đặc trưng.

b) K tác dụng với axit

– Kali dễ dàng khử ion H+ (hay H3O+) trong dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4 loãng…) thành hidro tự do.

2K + 2HCl → 2KCl + H2.

c) K tác dụng với nước

–  K tác dụng mãnh liệt với nước và tự bùng cháy tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidro.

2K + 2H2O → 2KOH + H2.

d) K tác dụng với hidro

– Kali tác dụng với hidro ở áp suất khá lớn và nhiệt độ khoảng 350 – 400oC tạo thành kali hidrua.

2K (lỏng) + H2 (khí) → 2KH (rắn)

Rate this post