nguyen-tu-khoi-cua-crom

Crom là một nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học, ngoài hóa trị của Crom thì nguyên tử khối của Crom anh chị cũng phải ghi nhớ nhé! bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu M của Cr là bao nhiêu để các bạn cùng lắm được.

Tính chất hóa học của Crom

Crom là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Cr và  là nguyên tố đầu tiên của nhóm 6, là 1 kim loại cứng, giòn, có độ nóng chảy cao.

  • Cr Là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.
  • Trong các hợp chất crom có số oxi hoá từ +1 → +6 (hay gặp +2, +3 và +6).

Cr tác dụng với phi kim

Crom : tính chất hóa học, tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Cr tác dụng với nước

Cr bền với nước và không khí do có lớp màng oxit rất mỏng, bền bảo vệ. Người ta mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt và dùng Cr để chế tạo thép không gỉ.

Cr tác dụng với axit

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2

Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nguội.

nguyen-tu-khoi-cua-crom

Nguyên tử khối của Crom

Kí hiệu hóa học của Crom: Cr

– Vị trí trong bảng tuần hoàn

+ Số proton 24

+ Nhóm: VIB

+ Chu kì: 4

+ Nguyên tử khối của Cr : 52

+ Crom hóa trị : II , III

– Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1.

– Số hiệu nguyên tử: 24

– Khối lượng nguyên tử: 52 g/mol

– Đồng vị: 40Cr, 51Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr.

– Độ âm điện: 1,66

Rate this post