na-h2so4

Trong phản ứng hóa học ta cho Axit sulfuric (H2So4) tác dụng với Natri (Na) kết quả thu được sẽ là chất gì và công thức hóa học được viết như thế nào ? Mời các bạn xem chi tiết Na + H2So4 như sau:

na-h2so4

Cân bằng phương trình hóa học Na + H2So4

5H2SO4 + 8Na → 4H2O + 5H2S + 4Na2SO4

Trong đó

  • H2SO4 : Dung dịch axit Sulfuric không màu
  • Na : Natri rắn màu trắng bạc
  • H2O : Nước
  • H2S : Khí Hidro Sulfua không màu có mùi trứng thối
  • Na2SO4 : Chất Natri Sulfat rắn màu trắng

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ

Phương án thực hiện: cho natri tác dụng với axit sunfuric

Hiện tượng xảy ra khi cho Na tác dụng H2SO4 : Chất rắn màu trắng đục Natri (Na) tan dần và xuất hiện khí múi trứng thối Hidro sunfua (H2S) làm sủi bọt khí.

Xem thêm : S + H2SO4

Bài tập có chứa Na và H2SO4

Ví dụ 1 : Khi pha loãng H2SO4 cần làm như sau:

A. Cho từ từ H2SO4 đặc vào nước và khuấy đều

B. Cho từ từ nước vào H2SO4 đặc và khuấy đều

C. Cho nước và axit đồng thời

D. Lấy 2 phần nước pha với một phần axit.

Lời giải

H2SO4 đậm đặc rất háo nước. Khi tan vào nước tỏa ra một nhiệt lượng lớn. Nếu cho H2O vào axit khi đó nước sẽ sôi tức thời và bắn tung tóe ra ngoài mang theo axit, sẽ gây bỏng. Do đó, phải cho H2SO4 vào nước và khuấy từ từ để nhiệt tản dần khắp dung dịch.

Chọn dáp án : A

Ví dụ 2 : Trộn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 150ml dung dich H2SO4 1M. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc khôi lượng muối thu được là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: nNaOH = 0,2 × 1 = 0,2(mol); nH2SO4 = 0,15 mol

Phản ứng: NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O

(mol) 0,15 ← 0,15 →     0,15

NaOH + NaHSO4 → Na2SO4 + H2O

(mol) 0,05 → 0,05

⇒ nNaHSO4 dư = 0,15 – 0,05 = 0,1 (mol)

⇒ mmuối = mNaHSO4 + mNaSO4 = 120 × 0,1 + 142 × 0,05=19,1(gam)

Rate this post