koh-hcl

Phương trình phản ứng hóa học giữa kali hidroxit và axit clohidric xảy ra phản ứng gì và thu được những hợp chất nào? Cân bằng phương trình phản ứng KOH + HCl .

koh-hcl

Xem thêm : CuO + HCl

KOH + HCl viết phản ứng hóa học

KOH + HCl → KCl + H2O

HCl + KOH H2O + KCl
axit clohidric kali hidroxit nước kali clorua
(dd) (dd) (lỏng) (dd)
(không màu) (không màu) (trắng)

Điều kiện phản ứng : Không có

Phương pháp thực hiện : Ta cho dung dịch axit HCl tác dụng với dung dịch KOH.

Hiện tượng nhận biết

Chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), KCl (kali clorua) (trạng thái: dd) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Chất tham gia HCl (axit clohidric) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), KOH (kali hidroxit) (trạng thái: dd), biến mất.

Các ví dụ liên quan HCl và KoH

Ví dụ 1 : Cho 100ml HCl 0,1M phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là

A. 0,745g.   B. 7,45g.   C. 0,754g.   D. 7,54g.

Lời giải

KOH + HCl → KCl + H2O | Cân bằng phương trình hóa họchttps://bierelarue.com.vn/

mmuối = 0,01.74,5 = 0.745 gam.

Chọn đáp án A.

Ví dụ 2. Kim loại nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH là:

A. Cu

B. Al

C. Fe

D. Na

Lời giải

Chọn đáp án B

Ví dụ 3 : Dung dịch KOH có thể tác dụng được với những chất nào sau đây?

A. SO2; HCl; AgNO3; Cu

B. CuO; SO2; HCl; AgNO3

C. SO2; HCl; AgNO3; Na2CO3

D. NaHCO3; SO2; HCl; AgNO3

Lời giải

Chọn đáp án D

Rate this post