kmno4-hcl

Người ta điều chế từ Kali pemanganat (KMnO4) ra khí Clo (Cl2) bằng phản ứng hóa học nào, để biết từ KMnO4 ra Cl2 mời các bạn xem chi tiết phương trình điều chế đã cân bằng chi tiết như sau:

Xem thêm : SO2 + KMnO4 + H2O , H2S + KMnO4 

kmno4-hcl
kmno4 ra cl2

KMnO4 ra Cl2 phương trình điều chế

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Trong đó

  • HCl : Axit Clohidric chất lỏng không màu
  • KMnO4 : Chất rắn Kali Pemanganat màu đen
  • Cl2 : Khí Clo
  • H2O : Nước
  • KCl : Chất rắn Kali Clorua
  • MnCl2 : Chất rắn Mangan Diclorua

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng xảy ra : Có khí màu vàng lục thoát ra trong ống nghiệm, chính là Cl2. Vì khí Cl2 thoát ra gây độc chính vì vậy khi làm xong thí nghiệm cần thêm lượng dư dung dịch kiềm để trung hòa lượng HCl dư và tác dụng hết với Cl2 trong bình trước khi đổ ra môi trường.

Kết luận muốn điều chế KMnO4 ra Cl2  ta cho phản ứng giữa HCl với KMnO4 để thu được khí Clo Cl2 nhé!

Bài tập ví dụ KMnO4 và Cl2

Bài 1 : Xét phản ứng: HCl + KMnO4 → Cl2 + MnCl2 + H2O + KCl.

Trong phản ứng này vai trò của HCl là:

A. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường

B. Chất khử

C. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường

D. Chất oxi hóa

Trả lời

Chọn đáp án C

Bài 2 : Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. dung dịch NaOH đặc.

Lời giải

Chọn đáp án A

Rate this post