Kali Pemanganat hay còn gọi là thuốc tím có công thức hóa học là KMnO4 khi tác dụng với hidro sulfua công thức H2S sẽ thu được những chất nào? Mời các bạn cùng theo dõi phương trình đã cân bằng H2S + KMnO4 đầy đủ nhất.

Xem thêm : H2S + H2O

H2S + KMnO4 Viết phương trình phản ứng hóa học

3H2S + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3S

Trong đó

  • H2S : hidro sulfua
  • KMnO4 : Kali Pemanganat
  • H2O : Nước
  • KOH : Kali Hiđroxit
  • MnO2 : Mangan oxit
  • S : sulfua

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : chất sản phẩm H2O (nước), KOH (kali hidroxit), MnO2 (Mangan oxit) (trạng thái: kt), S (sulfua) (trạng thái: kt) được sinh ra. chất tham gia H2S (hidro sulfua) (trạng thái: bão hòa), KMnO4 (kali pemanganat) biến mất.

Xem thêm : H2O là gì

Bài tập có chưa H2S, KMnO4

Bài 1 : Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4 loãng, hiện tượng quan sát được là:

A. Dung dịch không màu chuyển sang màu tím

B. Dung dịch màu tím bị vẩn đục màu vàng

C. Màu tím của dung dịch KMnO4 chuyển sang màu vàng

D. Màu tím của dung dịch KMnO4 chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng

Lời giải

Chọn đáp án D

Bài 2 : Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :

a) Giải thích hiện tượng quan sát được.

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng.

c) Cho biết vai trò của các chất phản ứng H2S và KMnO4.

Lời giải

a) Giải thích hiện tượng:

– Dung dịch mất màu do KMnO4 (màu tím) sau phản ứng bị khử thành MnSO4 (không màu).

– Vẩn đục màu do H2S bị oxi hóa tạo lưu huỳnh không tan trong nước có màu vàng.

b) Phản ứng hóa học:

loi-giai-b

c) Vai trò các chất: H2S : chất khử, KMnO4: chất oxi hóa.

Rate this post