Trong phương trình hóa học người ta cho Kali photphat (K3PO4) tác dụng với Axit photphoric (H3PO4) sản phẩm thu được là chất Dikali hidro phosphat (K2HPO4), phương trình hóa học được biểu diễn như thế nào mời các bạn xem cân bằng phương trình hóa học : K3PO4 + H3PO4

Bạn có thể quan tâm : P2O5 + H3PO4

K3PO4 + H3PO4 Cân bằng phương trình hóa học

H3PO4 Là gì?

Axit photphoric có công thức hóa học H3PO4. Trong cấu trúc tinh thể của Axit photphoric gồm có những tứ diện PO4 và liên kết với nhau bằng hidro Đây là một axit có những ứng dụng vô cùng quan trọng trong công nghiệp và đời sống vì vậy việc tìm hiểu về Axit photphoric này là rất cần thiết.

  • H3PO4 có 2 dạng đó là Axit photphoric chất rắn tinh thể không màu và Chất lỏng trong suốt, không màu.
  • Mùi vị : Mang vị chua
  • Khối lượng riêng là 1,87 g/cm3
  • Nhiệt độ nóng chảy Axit photphoric = 42,35 độ C (dạng H3PO4.H2O có nhiệt độ nóng chảy = 29,32 độ C);
  • Nhiệt độ phân huỷ ở 213 độ C
  • Axit photphoric Tan vô hạn trong etanol và nước.

Cho K3PO4  kết hợp H3PO4 ta thu được công thức đã cân bằng

2K3PO4 + H3PO4 → 3K2HPO4

Trong đó

  • K3PO4 : kali photphat
  • H3PO4 : axit photphoric
  • K2HPO4 : Dikali hidro phosphat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Ta quan sát chất sản phẩm thu được là K2HPO4 (Dikali hidro phosphat), được sinh ra. Chất tham gia K3PO4 (kali photphat), H3PO4 (axit photphoric), biến mất.

Rate this post