Kali Oxit tác dụng với nước phản ứng hóa học này xảy ra như thế nào? Cân bằng phương trình phản ứng K2O + H2O và cách thực hiện phản ứng hóa học này.

K2O + H2O phương trình phản ứng.

K2o là gì?

K2O là một oxit có màu vàng nhạt và là hợp chất đơn giản nhất của kali nhưng nó lại ít được thấy trong tự nhiên bởi tính chất hóa học của nó quá mạnh. Nó có thể tác dụng với nước ở điều kiện bình thường để tạo thành Hidroxit và phản ứng với nhiều hợp chất khác nữa.

K2O + H2O → 2KOH

Kali Oxit + Nước = Kali Hiđroxit

H2O + K2O 2KOH
nước kali oxit kali hidroxit
(lỏng) (dd) (dd)

Điều kiện phản ứng khi K2O + H2O

Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

Phương pháp thực hiện phản ứng

Ta cho  K2O vào ống nghiệm có chứa nước và mẩu quỳ tím.

Hiện tượng nhận biết phản ứng khi cho Kali Oxit tác dụng với nước

K2O tan dần thu được dung dịch, mẩu quỳ tím chuyển sang màu xanh

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn K2O, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?

A. H2O

B. HCl

C. H2SO4

D. Fe(OH)2

Lời giải

Chọn đáp án : A

Ví dụ 2 :  Hòa tan hoàn toàn 0,94 gam K2O vào nước, thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong X là

A. 1.12 gam.   B. 0,56 gam.   C. 2,00 gam.   D. 2,11 gam.

Lời giải

K2O + H2O → 2KOH | Cân bằng phương trình hóa học

mKOH = 0,02.56 = 1,12 gam.

Chọn đáp án : A

Rate this post