no2-h2o

Nitơ Điôxít khi tác dụng với nước có phản ứng hóa học như thế nào? Viết phương trình phản ứng giữ No2 + H2O và cân bằng phương trình này đầy đủ cho học sinh như sau:

no2-h2o

NO2 + H2O phương trình phản ứng hóa học.

No2 là gì?

Khí nitơ dioxit có kí hiệu NO2 là hợp chất được cấu tạo từ nguyên tử nitơ và oxy tồn tại phổ biến trong đất và nước. Nó còn có tên gọi khác là Nitrit, khí Nitơ đioxit hay điôxít nitơ. NO2 là chất trung gian của các phản ứng oxy hóa dưới tác động của các vi khuẩn từ amoniac biến đổi thành nitrite và sản phẩm cuối cùng là nitrat.

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

Nitơ Điôxít + Nước = Axit Nitric + Nitơ Monoxit

H2O + 3NO2 2HNO3 + NO
nước nitơ dioxit axit nitric nitơ oxit
(lỏng) (khí) (dd) (khí)
(không màu) (nâu đỏ) (không màu) (không màu)
Axit

Bài tập ví dụ

Trong phản ứng: NO2 + H2O → HNO3 + NO, nguyên tố nitơ

A. chỉ bị oxi hóa

B. chỉ bị khử

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Lời giải

Trong phản ứng

dap-an

 

 

Chọn đáp án : C

Rate this post