k-h2O

Khi Kali tác dụng với nước sẽ có phản ứng hóa học gì? Mời anh chị cùng xem cân bằng phương trình phản ứng hóa  K + H2O đầy đủ nhất tại đây.

k-h2O

K + H2O viết phương trình phản ứng.

Nguyên tố hóa học Kali(tên Latinh: Kalium) là nguyên tố hoá học ký hiệu K, số thứ tự 19 trong bảng tuần hoàn. Nó là một kim loại kiềm.

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Kali + Nước = Kali Hiđroxit + Triti

2H2O + 2K H2 + 2KOH
nước kali hidro kali hidroxit
(lỏng) (rắn) (khí) (dung dịch)
(không màu) (trắng bạc) (không màu)

Điều kiện phản ứng

Không có

Phương pháp thực hiện:

Ta cho kali tác dụng với nước

Hiện tượng xảy ra

Khi cho Kali (K) màu trắng bạc tan dần và xuất hiện bọt khi do Hidro (H2) được giải phóng.

Bài tập ví dụ liên quan K và H2O

Ví dụ 1 : Cho mẩu K vào nước thấy có 4,48 lít (đktc) khí bay lên. Tính khối lượng K

A. 9,2 g

B. 15,6 g

C. 7,8 g

D. 9,6 g

Lời giải

nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,4 ← 0,2 mol

mK = 0,4.39 = 15,6 gam

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 : Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được là

A. 224 ml.

B. 336 ml.

C. 672 ml.

D. 448 ml.

Lời giải

nHCl= 0,03 (mol)

nK2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

nKHCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi nhỏ từ từ Hvào dd hỗn hợp CO32- và HCO3 xảy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2(2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)

=> VCO2 (đktc) = 0,01.22,4 = 0,224 (l) = 224 (ml)

Suy ra chọn đáp án : A

Rate this post