tien-la-so-may

Tiền là số mấy ? Thấy tiền đánh số mấy ?

Tiền là phương tiện tài chính giúp con người dễ dàng trao đổi hàng hóa trong cuộc sống hiện đại . Với một số người thì tiền còn mang ý nghĩa con số vậy tiền là số mấy ? thấy tiền đánh đánh số mấy ? Để giải nghĩa được con số này bài viết […]

Xem chi tiết