hno3-ra-nh4no3

Bạn đang cần tìm công thức hóa học hno3 ra nh4o3 dưới đây là những công thức phổ biến để học sinh lắm được, có cân bằng phương trình hóa học chi tiết.

hno3-ra-nh4no3

Hno3 ra nh4no3

Phương trình 1 :

NH3 + HNO3 → NH4NO3

HNO3 + NH3 NH4NO3
axit nitric amoniac amoni nitrat
(dung dịch) (khí) (rắn)
(không màu) (không màu, mùi khai) (trắng)

1) Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ.

2) Thực hiện phản ứng như sau:

Cho NH3 tác dụng với dung dịch axit HNO3.

3) Hiện tượng nhận biết

Trong trường hợp này ta phải quan sát chất sản phẩm NH4NO3 (amoni nitrat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia HNO3 (axit nitric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), NH3 (amoniac) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu, mùi khai), biến mất.

Phương trình 2 :

8NH4 + 10HNO3 → 9NH4NO3 + 3H2O

Metallic Ammonium + Axit Nitric = Nitrat Amoni + Nước

Phương trình 3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Bài tập liên quan

Ví dụ 1 : Cho phương trình hóa học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O : Tổng hệ số của phương trình là

A. 22.

B. 24.

C. 25.

D. 26.

Lời giải

Đáp án A: 4Zn + 10HNO3→ 4Zn(NO3)2+ NH4NO3 + 3H2O

Ví dụ 2 : Khi dẫn khí amoniac vào bình chứa clo thì phản ứng tạo ra khói trắng. Hợp chất được tạo thành chính là:

A. N2

B. NH3

C. NH4Cl

D. HCl

Lời giải

Đáp án : C

Rate this post