Trong phương trình hóa học hôm nay chúng ta sẽ có thí nghiệm cho axit clohidric (HCl) kết hợp với Kali cromat (k2cro4 ) sản phẩm thu được sẽ là chất gì? Mời các bạn cùng xem các cân bằng phương trình hóa học HCl + k2cro4 như sau.

Xem thêm : C + HCl

Phương trình hóa học k2cro4 + HCl

Cân bằng phương trình 1 cho HCl + K2CrO4

HCl + 2K2CrO4 → H2O + K2Cr2O7 + 2KCl

Trong đó 

 • HCl Axit Clohidric
 • K2CrO4 : Muối Kali Cromat
 • H2O : Nước
 • K2Cr2O7 : Kali Dicromat
 • KCl : Muối Kali Clorua

Điều kiện: Không có

Hiện tượng: K2Cr2O7 màu da cam

Cân bằng phương trình 2 cho HCl + K2CrO4

16HCl + 2K2CrO4 → 3Cl2 + 8H2O + 4KCl + 2CrCl3

Trong đó

 • HCl : Axit Clohidric
 • K2CrO4 : Kali Cromat
 • Cl2 : Clo
 • H2O : Nước
 • KCl : Muối Kali Clorua
 • CrCl3 : Muối Crom Clorua

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Quan sát chất sản phẩm Cl2 (clo), H2O (nước), KCl (kali clorua), CrCl3 (Crom(III) clorua), được sinh ra. chất tham gia HCl (axit clohidric), K2CrO4 (Kali cromat), biến mất.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng, dư vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ:

A. không màu sang màu da cam.

B. không màu sang màu vàng.

C. màu vàng sang màu da cam.

D. màu da cam sang màu vàng.

Lời giải

Khi nhỏ từ dung dịch H2SO4 loãng, dư vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

Chọn đáp án C.

Ví dụ 2 : Khi thêm axit HCl và muối K2CrO4 thì dung dịch tạo thành có màu

A. Màu vàng.

B. Màu da cam.

C. Màu lục.

D. Không màu.

Lời giải

Chọn đáp án : C

Rate this post