h2s-h2o

Phản ứng hóa học giữa khí Hydro Sunfua (H2S) khi cho tác dụng với Nước (H2O) công thức hóa học sẽ được viết như thế nào, sản phẩm tạo ra là chất gì? Các bạn có thể xem đầy đủ trình cân bằng phản ứng hóa học H2S + H2O tại đây nhé!

Bạn có thể quan tâm : NH4Cl + H2O

h2s-h2o

H2S + H2O Cân bằng phản ứng hóa học

H2S là công thức hóa học của Hydro sulfua. Là hỗn hợp khí hóa lỏng ở nhiệt độ −600C, hóa rắn ở nhiệt độ −860C. H2S ăn mòn, dễ cháy trong điều kiện bình thường.

H2S + 4H2O → H2SO4 + 4H2

Trong đó

  • H2S : Hydro sulfua
  • H2O : Nước
  • H2SO4 : Axít Sunfuric
  • H2 : Hydro

Bài tập có chứa H2S và H2O

Bài 1 : Cho 2,24 lít khí H2S ở đktc phản ứng với dung dịch chứa 0,3 mol KOH. Khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng là

A. 11 gam.    B. 12 gam.

C. 11,5 gam.     D. 10 gam.

Lời giải
30 Bài tập về Hidro Sunfua (H2S) cực hay, có lời giải chi tiết
Chọn đáp án : A
Bài 2 : Cho phản ứng: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O. Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất?A. SO2 bị oxi hóa và H2S bị khử.

B. SO2 bị khử và H2S bị oxi hóa.

C. SO2 khử H2S và không có chất nào bị oxi hóa.

D. SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa.

Lời giải

Chọn đáp án B

Bài 3 : Thực hiện thí nghiệm sau: cho khí H2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu xám đen xuất hiện, chứng tỏ:

A. Sau phản ứng có kết tủa trắng tạo thành

B. Có kết tủa CuS tạo thành, không tan trong axit mạnh

C. Axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuahidric

D. Axit sunfuahidric mạnh hơn axit sunfuaric

Lời giải

Chọn đáp án B

Rate this post