tuổi dần

Gia chủ tuổi Dần chọn người xông đất 2023. Chọn tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Dần bao gồm : Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Canh Dần (1950) , Mậu Dần cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Chọn người xông đất theo Ngũ hành,Can Chi đầu năm mới 2023.

Tìm hiểu thêm :

Tiêu chí xem tuổi xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Dần

Để có một năm mới thuận lợi, may mắn chủ nhà tuổi Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986 cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm mới 2023. Để chọn xem tuổi tìm được người xông nhà đầu năm 2023 may mắn thuận lợi dựa theo tiêu chí nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những tiêu chí cho người vào đập đất đầu năm mới như sau:

+ Hợp tuổi với gia chủ tuổi Dần: Việc chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm 2023 cần phải chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành phải hợp với tuổi của chủ nhà
+ Hợp với năm Kỷ Hợi: Năm xông nhà cũng cần phải có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành hợp với tuổi của người đến xông nhà.

+ Đạo đức nhân phẩm tốt: Người được chọn để đến xông đất đầu năm 2023 ngoài phải đáp ứng điều kiện về tuổi thì còn phải tốt vía, đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra, v.v. thì mọi chuyện trong suốt một năm đó được may mắn gấp bội lần.
+ Nhà không có tang: Trong trường hợp gia chủ đang có tang thì cần kiêng kỵ không đi đến nhà người khác trước sáng mồng một.
+ Kiêng kỵ phụ nữ đang mang thai: Phụ nữ đang mang thai cũng kiêng không nên đi đâu vào những ngày đầu năm mới. Vì từ lâu tục ngữ đã có câu “sinh dữ, tử lành” để nói lên được ý nghĩa của việc kiêng đó.

tuổi dần

Xông đất 2023 cho tuổi Dần

1.Chủ nhà tuổi Nhâm Dần 1962 chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Nhâm Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Qúy Hợi 1983 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Nhâm Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu)

2 .Chủ nhà tuổi Giáp Dần 1974 chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Nhâm Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Giáp Tuất – 1994
 • Ất Hợi – 1995
 • Ất Mão – 1975
 • Giáp Thìn – 1964
 • Mậu Ngọ – 1978
 • Giáp Tuất – 1994
 • Giáp Thìn – 1964
 • Đinh Mão – 1987

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Nhâm Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu)

Tìm hiểu thêm : Gia chủ tuổi hợi chọn người xông đất 2023 

3 .Chủ nhà tuổi Bính Dần 1986 chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Bính Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Mậu Tuất 1958 (Trung bình)
 • Bính Thìn 1976 (Trung bình)
 • Kỷ Hợi 1959 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Bính Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu)

4 .Chủ nhà tuổi Canh Dần (1950) chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Canh Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Ất Mão 1975 (Khá)
 • Qúy Hợi 1983 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Ất Dậu 1945 (Trung bình)
 • Nhâm Thìn 1952 (Trung bình)
 • Giáp Dần 1974 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Canh Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

Qúy Mùi 1943 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu)

5 .Chủ nhà tuổi Mậu Dần chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Trung bình)
 • Giáp Tuất 1994 (Trung bình)
 • Tân Sửu 1961 (Trung bình)
 • Giáp Ngọ 1954 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Mậu Dần trong năm Qúy Mão 2023 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu)

Như vậy bài viết Gia chủ tuổi Dần chọn người xông đất 2023 của bierelarue đã tổng hợp lại tất cả các tuổi đẹp để xông đất năm 2023. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các gia chủ tuổi Dần chọn được người xông đất đẹp để mang lại may mắn, phát tài, phát lộc cả năm.

 

 

Rate this post