dung-dich-lam-quy-tim-chuyen-mau-xanh-la

Trong các câu hỏi bài tập hóa học bạn sẽ gặp cá câu hỏi dạng như : dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là hay Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh… Dưới đây là những dạng bài tập liên quan để học sinh có thể giải được bài tập này chính xác nhất!

dung-dich-lam-quy-tim-chuyen-mau-xanh-la

Quỳ tím đổi thành màu xanh khi nào?

Quỳ tím thay đổi 3 màu tùy vào dung dịch đó là axit, bazo hay trung tính:

  • Quỳ tím đổi màu đỏ khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính axit.
  • Quỳ tím đổi màu xanh khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính bazo.
  • Quỳ tím không đổi màu khi dung dịch đó là trung tính (tính axit = tính bazo).

Dùng quỳ tím để phân biệt dung dịch hóa học mất nhãn.

Để nhận biết dung dịch có tính bazo hay axit, ta chỉ cần một mẩu nhỏ giấy quỳ ta có thể dễ dàng phân biệt hay nhận biết như sau:

  • Khi quỳ tím tác dụng với axit (VD: HCL, H2SO4,…) quỳ tím sẽ hóa đỏ.
  • Khi quỳ tím tác dụng với bazơ (VD: NaOH, KOH,…) quỳ tím hóa sang màu xanh.
  • Khi quỳ tím ở trong trường hợp cân bằng hay trung tính sẽ không đổi màu.

Bài tập dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Câu 1 : Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaCl.

B. Na2SO4.

C. NaOH.

D. NaNO3.

Lời giải:

Chọn đáp án đúng: C. NaOH

Giải thích:

Tính chất hóa học của bazơ

Bazo tác dụng với chất chỉ thị màu.

– Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh.

– Dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu đổi sang màu đỏ.

⇒ NaOH là một bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Câu 2: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. anilin.

B. axit glutamic

C. alanin

D. metylamin.

Lời giải

Chọn đáp án D

Dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh là metylamin (CH3NH2).

Rate this post