cro3-mau-gi

Bạn đang gặp bài tập hóa học hỏi về Cro3 màu gì hay Cro3 là Oxit gì? Cùng xem tính chất hóa học của Cro3 ở bài viết này để giải các bài tập dạng này đơn giản như sau:

cro3-mau-gi
Cro3 màu gì? Là Oxit gì?

Cro3 là gì?

CrO3 đọc là crom trioxit hay crom (III) oxit là những tinh thể hình kim màu đỏ thẫm, hút ẩm rất mạnh và rất độc khi tiếp xúc với con người. CrO3 có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp 197ºC.

Tính chất hóa học của Cro3

  • Mang tính chất hóa học của oxit axit.
  • Có tính oxi hóa mạnh.
  • Tính chất của oxit axit

Cro3 tác dụng với nước tạo ra axit

CrO3 + H2O → H2CrO4 (axit cromic)

2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (axit đicromic)

Cro3 tác dụng với dung dịch bazo

2NaOH + CrO3 → Na2CrO4 + H2O

Nhận biết: Tan được trong dung dịch NaOH, cho dung dịch màu vàng.

Ancol bậc 1

4CrO3 + 3RCH2OH + 12H+ → 3RCOOH + 4Cr3+ + 9H2O

Ancol bậc 2

2CrO3 + 3R2CHOH + 6H+ → 3R2C=O + 2Cr3+ + 6H2O

Cro3 có tính oxi hoá mạnh

CrO3 có tính oxi hoá mạnh, một số chất hữu cơ và vô cơ (S, P, C, C2H5OH) bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

2NH3 + 2CrO3 → 3H2O + N2 + Cr2O3

3S + 4CrO3 → 3SO2 + 2Cr2O3

Cro3 là chất kém bền

4CrO3 → 2Cr2O3 + 3O2

Cro3 màu gì? Cro3 là Oxit gì?

Tính chất vật lý của Cro3

CrO3 đọc là crom trioxit hay crom (III) oxit là những tinh thể hình kim màu đỏ thẫm, hút ẩm rất mạnh và rất độc khi tiếp xúc với con người. CrO3 có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp 197 độ C thấp hơn nhiều so với Cr2O3 và CrO.

Tính chất hóa học nổi bật của Cro3.

  • Cro3 là oxit axit kém bền CrO3 không phải là oxit lưỡng tính tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit cromic H2CrO4 và axit đicromic H2Cr2O7.
  • Có tính oxi hóa mạnh
  • Mang tính chất hóa học của oxit axit.

Bài tập liên quan

CrO3 là công thức của Crom(VI) oxit  có màu gì ?

A. Màu vàng.

B. Màu đỏ thẫm.

C. Màu xanh lục.

D. Màu da cam.

Lời giải

Như tính chất vật lý đã nêu trên Cro3 có màu đỏ thẫm.

Chọn đáp án : B

Kết luận : Cro3 crom trioxit hay crom (III) oxit  nó là một oxit axit và có màu đỏ thẫm nhé!

Rate this post