co2-h2o

Nước tác dụng với khí CO2 viết phương trình phản ứng hóa học này như thế nào? Mời các bạn cùng xem cân bằng phương trình Co2 + h2o:

co2-h2o

Cân bằng phương trình CO2 + H2O

Cacbon điôxít  kí hiệu là CO2 có các tên gọi khác như anhiđrít cacbonic, khí cacbonicLà một hợp chất hóa học được biết đến rộng rãi theo công thức hóa học là CO2. CO2 một hợp chất ở điều kiện bình thường có dạng khí và có nồng độ thấp trong khí quyển .

Khi Co2 tác dụng với nước ta có công thức như sau:

CO2 + H2O → H2CO3

Cacbon Đioxit + Nước = Axit Cacbonic

H2O + CO2 H2CO3
Chất lỏng Chất khí dd
không màu không màu

Điều kiện phương trình CO2 + H2O

Không có

Phương pháp thực hiện

cho một mẩu giấu quỳ tím vào ống nghiệm đựng nước , rồi sục khí CO2 vào. Sau đó, đun nóng dung dịch thu được.

Hiện tượng khi CO2 tác dụng H2O

Sau khi tác dụng với H2O ta thất sủi bọt khí do khí cacbonic (CO2) bị phân huỷ thành trong dung dịch. Lúc này giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau khi đun lại chuyển thành màu tím.

Như vậy theo phuơng trình phản ứng hóa học giữa CO2 với H2O tạo ra H2CO3 Axit Cacbonic.

Rate this post