co-h2o

Phản ứng hóa học giữa cacbon oxit (CO) Tác dụng với nước (H2O) với điều kiện nhiệt độ là 450°C và chất xúc tác: Fe2O3 kết quả thu được trong thí nghiệm này là gì? Mời các bạn cùng theo dõi trong phương trình phản ứng CO + H2O trong bài viết hôm nay.

co-h2o

CO + H2O Phản ứng xảy ra.

CO + H2O ↔ H2 + CO2

  • CO : Khí cacbon oxit không màu
  • H2O : Nước
  • H2 : Khí Hidro
  • CO2 : Khí Cacbon Đioxxit

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ ở 450°C và chất xúc táclà Fe2O3

Hiện tượng xảy ra : Ta nhận tấy có có khí thoát ra H2 và CO2.

Bài tập ví dụ có chứa H2O và CO

Cho phản ứng sau: H2O (k) + CO (k) D H2 (k) + CO2 (k)

Ở 700°C hằng số cân bằng là Kc = 1,873. Biết rằng hỗn hợp đầu gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít ở 700°C. Nồng độ của H2O và CO ở trạng thái cân bằng lần lượt là BAO NHIÊU

A.0,01267M

B.0,01733M

C. 0,1267M

D.0,1733M

Lời giải

Phản ứng:  H2O (k) + CO (k) D H2 (k) + CO2 (k)

Ban đầu:     0,03     0,03           0            0  (M)

Phản ứng    x                       x              x            x   (M)

Cân bằng:  (0,03-x)(0,03-x)       x            x   (M)

Hằng số cân bằng:

Chọn đáp án : A