ch3oh-hcl

Thí nghiệm hóa học hôm nay chúng ta sẽ cho axit clohidric (HCl) tác dụng với  metanol (Ch3Oh) thu được những sản phẩm nào? Mời các bạn xem đầy đủ phương trình phản ứng CH3OH + HCl .

ch3oh-hcl

Phương trình phản ứng hóa học CH3OH + HCl.

Bạn có thể quan tâm : Au + HCl + HNO3

Ch3Oh là gì?

Methanol còn có các tên gọi khác như gọi là ancol metylic công thức hóa học của methanol là CH3OH Methanol tức rượu methyl, là một chất cồn, có dạng là một chất lỏng nhẹ, dễ bay hơi, không màu, dễ cháy, và khá độc, có mùi rất giống với mùi của ethanol nhưng nhẹ hơn.

 • Khối lượng riêng: 0,7918 g cm-3
 • Màu sắc: Không màu, trong suốt.
 • Có mùi đặc trưng.
 • Rất nhẹ và dễ bay hơi.
 • Tỷ trọng (so với nước) : 0,799 ÷ 0,8
 • Tan vô hạn trong nước.
 • Rất dễ cháy, khi cháy có ngọn lửa màu xanh và không có khói.

Khi cho Methanol ( CH3OH ) tác dụng với axit clohidric (HCl) ta thu được sản phẩm sau:

CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O

Trong đó

 • CH3OH : Methanol
 • HCl : Axit Clohidric
 • CH3Cl : Metyl Clorua
 • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Chất xúc tác FeCl3, ZnCl2

Hiện tượng nhận biết : quan sát chất sản phẩm CH3Cl (metyl clorua), H2O (nước), được sinh ra. Chất tham gia CH3OH (metanol), HCl (axit clohidric), biến mất.

Bài tập ví dụ Ch3Oh và HCl

Ví dụ 1 : Cho K tác dụng với dung dịch CH3OH thu được 22,4 lít khí đktc. Khối lượng CH3OH tham gia phản ứng là:

A. 6,4 g B. 3,2 g

C. 1,6g D. 12,8g

Lời giải

Phương trình hóa học: 2K + 2CH3OH → 2CH3OK + H2

nH2 = 2nCH3OH = 2.0,1 = 0,2 mol ⇒ mCH3OH = 0,2.32 = 6,4 g

Chọn đáp án A.

Ví dụ 2 : Cho K tác dụng với các chất sau: H2O; CH3OH; CH3COOH; Na2SO4; KOH; Fe; K. Số phản ứng cho sản phẩm là chất khí là:

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Lời giải

2K + H2O → 2KOH + H2

2K + 2CH3OH → CH3OK + H2

2K + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2

Chọn đáp án D

Rate this post