caoh2-hcl

Trong thí nghiệm cho canxi hidroxit kết hợp với axit clohidric ta thu được phản ứng gì? Cùng theo dõi đầy đủ phương trình hóa học Ca(Oh)2 + HCl chi tiết tại đây.

Xem thêm : H2So4 + HCl

caoh2-hcl

Ca(OH)2 + HCl Viết phương trình phản ứng

Ca(OH)2 là gì?

Canxi hydroxit là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Ca(OH)2, thường được gọi là vôi ngậm nước hoặc vôi tôi. Nó là một chất rắn dạng bột màu trắng. Sau khi thêm nước, nó có hai lớp, dung dịch nước phía trên được gọi là nước vôi trong, và lớp phủ bên dưới được gọi là sữa vôi hoặc bùn vôi.

  • Công thức hóa học: Ca(OH)2
  • Trọng lượng phân tử: 74.096
  • Điểm nóng chảy: 580 ºC
  • Điểm sôi: 2850 ºC
  • Hòa tan trong nước: 1,65 g / L ở 20 ºC
  • Tỉ trọng: 2,24 g / mL ở 20 ºC

Cho phản ứng giữa canxi hidroxit với axit clohidric ta thu được công thức sau:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Trong đó

  • Ca(OH)2 : Bazo Canxi Hidroxit màu trắng
  • HCl : Axit Clohidric không màu
  • CaCl2: Canxi Diclorua màu trắng
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Không có

Thực hiện phản ứng : Cho dung dịch CaOH2 tác dụng với dung dịch axit HCl

Hiện tượng nhận biết phản ứng : Canxi hidroxit tác dụng với axit clohiđric tạo thành muối canxi clorua và nước.

Bài tập vận dụng Ca(OH)2 và HCl

Bài tập 1 :  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

A. H2SO4

B. KCl

C. Ca(OH)2

D. Na2SO4

Lời giải

Chọn đáp án C.

Bài tập 2 : Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với dãy oxit:

A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C. P2O5; CO2; Al2O3; SO3

D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Lời giải

Chọn đáp án C

Rate this post