Để tính được diện tích hình tứ giác các bạn cần phân biệt được đó là loại tứ giác nào? Các loại tứ giác thường gặp như tứ giác lõm, tứ giác lồi, tứ giác đều, tứ giác không đều… Các tứ giác thường gặp như tứ giác hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi… Vì vậy các bạn cần chú ý để áp dụng vào công thức tính diện tích hình tứ giác cho đúng.

Công thức tính diện tích hình tứ giác.

Công thức tính diện tích hình tứ giác

Công thức tính diện tích tứ giác là hình vuông

XEM THÊM : Cách tính diện tích hình vuông

S = a x a = a2

  • Trong đó S là diện tích, a là độ dài cạnh

Công thức tính diện tích tứ giác hình thoi

Xem thêm : Cách tính diện tích hình thoi

S = ½ (d1 x d2)

  • Trong đó s là diện tích, d1 và d2 là độ dài 2 đường chéo

Công thức tính diện tích tứ giác là hình thang

Xem thêm : Công thức tính diện tích hình thang

S = ½ (a + b) x h

  • Trong đó S là diện tích, a và b là độ dài 2 cạnh song song, h là chiều cao

Công thức tính diện tích tứ giác hình chữ nhật

Xem thêm : Công thức tính diện tích hình chữ nhật

S = a x b

  • Trong đó S là diện tích, a là chiều dài, b là chiều rộng

Công thức tính diện tích tứ giác hình bình hành

Xem thêm : Công thức tính diện tích hình bình hành

S = a x h

  • Trong đó s là diện tích, a là cạnh đáy, h là đường cao

Công thức tính diện tích hình tứ giác bất kỳ là một tứ giác không đều

S = ½ (a x d) SinA + ½ (b x c) x SinC

  • Trong đó s là diện tích, a d c d là 4 cạnh

Bài tập ví dụ cách tính diện tích hình tứ giác

Bài 1: Cho tứ giác ABCD, có cạnh AB = 3cm, cạnh BC = 5cm, cạnh CD = 2cm, cạnh DA = 6cm. Cho góc A = 110 độ, góc C = 80 độ. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài giải:

Theo công thức tính diện tích tứ giác, S = 0,5 a.d.sinA + 0,5.b.c.sinC

=> Diện tích tứ giác ABCD là S = 0,5.3.6.sin110 + 0,5.5.2.sin 80 = 9.0,939 + 5.0,984 = 8,451 + 4,92 = 13,371 cm2

Vậy diện tích của tứ giác ABCD bằng 13,371cm2

Bài 2: Cho hình thang ABCD, có cạnh đáy là AB và DC lần lượt bằng 3 và 7cm, đường cao kẻ từ A cắt DC tại H, AH  = 5cm. Tính diện tích hình thang ABCD.

Bài giải:

Theo công thức tính diện tích hình thang S = (a+b)/2 x h

=> Diện tích của hình thang bằng S = (3 + 7)/2 x 5 = 25 cm2

vậy diện tích hình thang là 25cm2.

Bài 3: Cho hình tứ giá ABCD, có cạnh Ab = 3cm, BC = 5cm, CD = 2cm, DA = 6cm, góc A = 110 độ, góc C = 80 độ. Tính diện tích tứ giác ABCD?

Bài giải:

Theo công thức tính diện tích hình tứ giác như sau:

S = (0.5 x a x d x sinA) + (0.5 x b x c x sinC)

= 0.5 x 3 x 6 x sin110 + 0.5 x 5 x 2 x sin80

= 9 x 0.939 + 5 x 0.984

= 8.451 + 4.92

= 13.371cm2

Rate this post