diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích hình chữ nhật là dạng toán lớp 3 được các thầy cô ôn tập trên lớp khá kỹ về dạng bài tập toán này . Để giải được các bài tập các thầy cô cho ,  các em cần chú ý ghi nhớ công thức tính diện tích hình chữ nhật để áp dụng vào các dạng toán diện tích hình chữ nhật như tính diện tích gồm nhiều hình chữ nhật hay tìm chiều dài , chiều rộng khi biết diện tích và chiều dài 1 cạnh …

Tính diện tích tam giác

Tính diện tích hình thang

Tính diện tích hình vuông

diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là gì ?

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ lớn của bề mặt hình, là phần mặt phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-chu-nhat

Công thức tính như sau :  S = a x b

Trong đó :

S là diện tích hình chữ nhật
a chiều rộng của hình chữ nhật
b chiều dài của hình chữ nhật

Phát biểu bằng lời : Muốn tính diện tích hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng .

Các dạng bài tập tính diện tích hình chữ nhật :

Tính diện tích của hình chữ nhật

  • dữ liệu đề bài cho chiều dài và chiều rộng
  • Khi này tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhận với chiều rộng = diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích của hình chữ nhật gồm nhiều hình chữ nhật

  • Tìm diện tích của hình chữ nhật nhỏ
  • Diện tích hình chữ nhật lớn bằng tổng diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn vừa tìm được .

Tìm chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật khi biết diện tích và độ dài 1 cạnh .

  • Muốn tìm độ dài của cạnh còn lại ta chỉ việc lấy diện tích chia cho cạnh đã biết .
  • Biết chiều rộng: Chiều dài = Diện tích chia Chiều rộng
  • Biết chiều dài: Chiều rộng = Diện tích chia Chiều dài

Ví dụ tính diện tích hình chữ nhật

Ví dụ 1 :

Cho hình chữ nhật  có chiều rộng bằng 7 m chiều dài bằng 10 m. Hãy tính diện tích hình chữ nhật này.

Lời giải : Ta áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật bên trên và sẽ được : S  = dài x rộng

suy ra : S = 7 x 10 = 70 m²

Ví dụ 2

Cho một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta giảm chiều dài và tăng chiều rộng để thử ruộng là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều dài của thửa ruộng  là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của thửa ruộng hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng thửa ruộng được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng thửa ruộng là:

56 x 22 = 1232 (m)²

Đáp số: 1232 (m)² .

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *