dien-tich-hinh-thoi

Để có kiến thức rõ ràng và giải các bài thập về diện tích hình thoi , các bạn nên lắm rõ công thức tính diện tích hình thoi cách tính diện tích hình thoi . Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức về diện tích hình thoi mời các bạn chú ý theo dõi .

Công thức tính chu vi hình vuông

Công thức tính diện tích tam giác

dien-tich-hinh-thoi

Hình thoi là gì ?

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất của hình thoi

Trong hình thoi:Các góc đối nhau bằng nhau.
Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết hình thoi

Hình tứ giác đặc biệt

Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
Tứ giác có 2 đường chéo là đường trung trực của nhau là hình thoi.
Tứ giác có 2 đường chéo là đường phân giác của cả bốn góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là một dạng đặc biệt của một hình bình hành vì nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành và còn có một số tính chất khác:

Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Công thức và cách tính diện tích hình thoi .

Công thức tính diện tích hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-thoi

Diện tích của hình thoi được tính bằng nửa tích (1/2) độ dài của hai đường chéo.
Công thức tính diện tích hình thoi: S = 1/2 (d1 x d2)
Trong đó:
d1 : đường chéo thứ nhất
d2 : đường chéo thứ hai

Cách tính diện tích hình thoi .

Ví dụ tính diện tích hình thoi 1

Hãy tính diện tích hình thoi ABCD biết đường chéo d1 = 12 cm và d2 = 14 cm. tính diện tích hình thoi ABCCD này .

Lời giải :

Ap dụng công thức đã cho ở trên :
S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (12 x 14) = 1/2 x 168 = 84 cm²

Ví dụ 2 về cách tính diện tích hình thoi

Hãy tính diện tích hình thoi ABCD khi biết độ dài đường chéo d1 = 5cm , d2 = 6 cm . Tính diện tích hình thoi này .

Theo công thức đã cho : S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 ( 5 x 6 ) = 1/2 x 30 = 15 cm² .

Kết luận : Trên đây chúng tôi đã cung cấp đầy đủ kiến thức về định nghĩa , tính chất , cách nhận biết cũng như Công thức và cách tính diện tích hình thoi . Các bạn nên học thuộc lòng công thức này để áp dụng vào cho bài tập .

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *