dien-tich-hinh-binh-hanh

Bạn đang tìm hiểu về diện tích hình bình hành , bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về diện tích hình bình hành là gì ? Công thức tính diện tích hình bình hành  và cách tính diện tích hình bình hành kèm ví dụ minh họa .

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình thang

dien-tich-hinh-binh-hanh

Hình bình hành là gì ?

Hình bình hành là tứ giác mà có 2 cặp cạnh đối song song với nhau hoặc 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Trong hình bình hành có 2 góc đối bằng nhau; 2 đường chéo sẽ cắt nhau tại trung điểm của hình.

Hay hình bình hành là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.  Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành .

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-binh-hanh

Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính như sau: S = a x h

Trong đó :

S là diện tích hình bình hành

a là cạnh đáy của hình bình hành

h là chiều cao của hình bình hành .

Phát biểu bằng lời : Diện tích hình bình hành bằng cạnh đáy nhân với chiều cao .

Các dạng toán tính diện tích hình bình hành

Tính chiều cao hình bình hành khi biết diện tích và cạnh đáy

chiều cao hình bình hành bằng diện tích chia cho cạnh đáy, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. H = S: A

Tính cạnh đáy hình bình hành khi biết diện tích và chiều cao

cạnh đáy hình bình hành bằng diện tích chia cho chiều cao, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. A = S: H

Tính diện tích hình bình hành khi biết chiều cao và cạnh đáy .

Diện tích hình bình hành áp dụng công thức có sẵn : S = A x H , trong đó S là diện tích , H là chiều cao , A là cạnh đáy .

Ví dụ tính diện tích hình bình hành

Ví dụ 1

Cho hình bình hành có cạnh đáy là bằng 20 Cm và có chiều cao là 5 Cm. Hãy tính diện tích hình bình hành đó.

Áp dụng công thức công thức tính diện tích hình bình hành bên trên chúng ta có : S = a × h

=> S = 20 x 5 = 100  ( Cm)²

Ví dụ 2:

Một hình bình hành có cạnh đáy là 30 m. Người ta thu hẹp lại do bằng việc cắt giảm dáy của hình bình hành này khoảng 7m nên hình bình hành mới có diện tích nhỏ hơn mảnh đất ban đầu là 16m2. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Đáp án

Theo đầu bài, diện tích mảnh  hình bình hành bị cắt đi là : 30m – 16 m = 14m2.

Do đó, chiều cao của hình bình hành là 14 : 7 = 3m2.

diện tích của mảnh đất hình bình hành ban đầu là 3 x 30 = 90 m2.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *