ca3p2-ra-ph3

Khi muốn điều chế Canxi Photphua công thức là Ca3P2 ra chất hóa học Photphin (PH3)  thì có những công thức điều chế nào? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các công thức điều chế trong hóa học từ Ca3P2 ra PH3 chi tiết nhé!

Ca3P2 ra PH3 Cân bằng phương trình điều chế

ca3p2-ra-ph3
Ca3P2 Ra PH3

Phương trình điều chế 1 : Ca3P2 ra PH3

Ca3P2 + 6HCl → 2PH3 + 3CaCl2

Trong đó

  • Ca3P2 : canxi photphua
  • HCl : axit clohidric
  • PH3 : photphin
  • CaCl2 : Canxi diclorua

Điều kiện phản ứng : Không có
Hiện tượng nhận biết : Khí photphin (PH3) sinh ra làm sủi bọt khí dung dịch.

Phương trình điều chế 2 : Ca3P2 ra PH3

Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH3

  • Ca3P2 : canxi photphua
  • H2O : nước
  • Ca(OH)2 : canxi hidroxit
  • PH3 : photphin

Điều kiện phản ứng: hỗn hợp P2H4, H2
Hiện tượng nhận biết :PH3 (photphin) là một khí không màu rất độc, có mùi tỏi.

Như vậy với 2 công thức trên ta đã có thể điều chế Ca3P2 ra PH3 đơn giản nhất.

Công thức điều chế Ca3P2

3Ca + 2P → Ca3P2

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ: 350 – 450ºC

Cách thực hiện phản ứng : Cho canxi tác dụng với photpho.

Hiện tượng nhận biết phản ứng : Cho canxi tác dụng với photpho thu được muối canxi photphua

Rate this post