ca-hcl

Canxi ( Ca )  kết hợp với Hcl sẽ tạo ra phản ứng như thế nào? Chất nào được sinh ra sau phản ứng này? Các bạn cùng xem phương trình phản ứng hóa học giữa Ca + HCl tại đây nhé!

ca-hcl
Ca + HCl

Ca + HCl Cân bằng phản ứng hóa học.

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

Ca : Canxi rắn
HCl : Dung dịch axit Clohidric
H2 : Khí Hidro
CaCl2 : Canxi diclorua

Điều kiện phản ứng

Không có

Phương án thực hiện phản ứng

Ta cho canxi tác dụng với axit clohidric.

Hiện tượng nhận biết phản ứng khi Ca + HCl

Ta Cho canxi tác dụng với HCl tạo thành muối canxi clorua và khí hidro bay lên.

Bài tập ví dụ liên quan Ca và HCl

Ví dụ 1 : Điều nào sau đây không đúng với canxi ?

A. Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca tác dụng với H2O

B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy

C. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2

D. Ion Ca2+ không bị oxi hóa hay bị khử khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

Lời giải

Ta có Ca + H2 → CaH2 (canxi hidrua).

Trong phương trình này Ca đóng vai trò là chất khử (bị oxi hóa).

Chọn đáp án: C.

Ví dụ 2 : Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA. B. IIIA. C. IVA. D. IIA.

Lời giải

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Chọn đáp án : D