ca-h2o

Khi Canxi tác dụng với nước ta có phương trình phản ứng hóa học xảy ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết Ca + H2O công bằng phương trình như sau :

ca-h2o
Ca + H2O

Phương trình hóa học Ca + H2O

Ca được ký hiệu từ canxi là nguyên tố hoá học số thứ tự 20 trong bảng tuần hoàn. Nó là một kim loại kiềm thổ có nguyên tử khối là 40.
Ca là nguyên tố kim loại có màu bạc phải được tách ra bằng phương pháp điện phân từ muối nóng chảy như calci chloride.

Khi Ca + H2O ta có phương trình phản ứng như sau:

Canxi + Nước = Portlandit + Triti

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2
canxi nước canxi hidroxit hoặc tôi vôi hidro
(rắn) (lỏng) (dd) (khí)
(trắng) (không màu) (không màu)

Điều kiện phản ứng của Ca với H2o

Nhiệt độ phòng

Phương pháp thực hiện phản ứng

Ta cho Canxi phản ứng với nước tạo ra canxi hidroxit và khí hidro

Hiện tượng nhận biết phản ứng Ca + H2oO

Lúc này chất rắn Canxi Ca tan dần trong nước và tạo ra Hidro H2 sủi bọt khí dung dịch.

Bài tập ví dụ có Ca và H2O

Ví dụ 1 :Khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước ?

A. dung dịch CuSO4 vừa đủ. B. dung dịch HCl vừa đủ.

C. dung dịch NaOH vừa đủ. D. H2O.

Lời giải:

– Khi cho Ca vào dung dịch HCl

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 ↑

→ Ca không phản ứng với H2O trong dung dịch HCl

Chọn đáp án: B

Ví dụ 2 : Dãy kim loại tan hoàn toàn trong H2O ở điều kiện thường là:

A. Fe, Na, K.

B. Ca, Ba, K.

C. Ca, Mg, Na.

D. Al, Ba, K.

Lời giải

Chọn đáp án B

Ví dụ 3 : Khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước?

A. dung dịch CuSO4 vừa đủ.

B. dung dịch HCl vừa đủ.

C. dung dịch NaOH vừa đủ.

D. H2O.

Lời giải

Chọn đáp án:  B

Rate this post