Phương trình hóa học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Riệu Etylic (C2H5OH) tác dụng với Crom Trioxit (CrO3) kết quả sau phản ứng này là gì? Mời các bạn xem chi tiết cân bằng phản ứng C2H5OH + CrO3 ở bài viết hôm nay.

C2H5OH + CrO3 Phương trình phản ứng đã cân bằng

C2H5OH + 2 CrO3 → 3 H2O + Cr2O3 + 2 CO2

Trong đó

  • C2H5OH : Riệu Etylic
  • CrO3 : Crom trioxit
  • H2O : Nước
  • Cr2O3 : Crom Oxit
  • CO2 : Cacbon dioxit

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : chất sản phẩm H2O nước, Cr2O3 Crom(III) oxit trạng thái: rắn, CO2 Cacbon dioxit trạng thái: khí sinh ra. Chất tham gia C2H5OH rượu etylic lỏng không màu, CrO3 Crom trioxit rắn mất dần.

Bài tập có chứa chất C2H5OH và CrO3

Bài 1 : CrO3 có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

A. H2O, O2, Zn, dd NaOH.

B. dd NaOH, S, P, C2H5OH

C. dd NaOH, dd H2SO4, dd FeSO4 (H+)

D. Al, H2S, dd NaOH , Zn

Lời giải

CrO3 là chất oxi hóa mạnh nên các chất S,P, C2H5OH bốc cháy mạnh khi tiếp xúc với CrO3 thành Cr2O3.

Chọn đáp án : B

Bài 2 :Thả một mẩu nhỏ natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic nguyên chất. Hiện tượng quan sát được là:

A. Mẩu natri chìm xuống đáy; xung quanh mẩu natri có sủi bọt khí.

B. Mẩu natri nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu natri có sủi bọt khí.

C. Mẩu natri lơ lửng ở trong ống nghiệm; xung quanh mẩu natri có sủi bọt khí.

D. Mẩu natri nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu natri có ngọn lửa màu vàng

Lời giải

Chọn đáp án C

Bài 3 : Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Rượu etylic là chất lỏng, không màu.

B. Rượu etylic tan vô hạn trong nước.

C. Rượu etylic có thể hòa tan được iot.

D. Rượu etylic nặng hơn nước.

Lời giải

Chọn đáp án D