Trong thí nghiệm ta cho Axetilen tác dụng với nước tạo ra chất gì và viết phương trình phản ứng hóa học giữa c2h2 + h2o mời các bạn cùng cân bằng phương trình tại đây.

C2h2 + H2o phương trình hóa học

C2h2 Là gì?

Axetilen là hợp chất hoá học với công thức C2H2 . axetilen la một hydrocarrbon và là alkin đơn nhất nhất . là chất khí không màu và được sử dụng trong nhiều nghành như làm nhiên liệu và tổng hợp lại hợp chất khác , không ổn định ở dạng tinh khiết do đó thường được để trong một dung dịch.

Axetylen là chất khí không màu, không mùi, không vị. Axetylen ít tan trong nước và có khối lượng nhẹ hơn không khí. Tỷ trọng với không khí là d=26/29. C2H2 có tên gọi khác đó là khí Axetilen.

Khi cho c2h2 + h2o kết quả là gì?

C2H2 + H2O → CH3CHO

C2H2 + H2O CH3CHO
Axetilen nước Andehit axetic
(khí) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (mùi xốc)

Điều kiện phản ứng gữi C2H2 với H2O

Nhiệt độ: 80°C

Xúc tác: Hg2+

Dung môi: H2SO4

Phương thức thực hiện phản ứng

Ta sục khí axetilen vào nước đun nóng có xúc tác HgSO4 trong môi trường axit.

Hiện tượng nhận biết phản ứng xảy ra khi cho c2h2 + h2o

Lúc này sục khí axetilen vào nước đun nóng có xúc tác HgSO4 trong môi trường axit thì thấy có khí có mùi xốc thoát ra.

Bài tập liên quan

Ví dụ 1 : Cho phản ứng C2H2 + H2O tạo ra chất gì sau đây?

A. CH2=CHOH.

B. CH3–CHO.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Lời giải

Như phương trình hóa học đã chứng minh như trên

Chọn đáp án : B

Ví dụ 2 : Cấu tạo phân tử axetilen gồm

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Lời giải

Chọn đáp án A

Ví dụ 3: Điều kiện để xảy ra phản ứng hidrat hóa của axetilen là?

A. Nhiệt độ cao

B. Xúc tác HgSO4 trong môi trường axit

C. Nhiệt độ thấp

D. Nhiệt độ cao và xúc tác HgSO4 trong môi trường axit

Lời giải

Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, xúc tác HgSO4 trong môi trường axit.

Chọn đáp án : D

Rate this post