al2o3-h2o

Cho Nhôm oxit tác dụng với nước thu được hợp chất hóa học nhôm Hidroxit đây là phương trình hóa học khá phổ biến, Cách viết phương trình và cân bằng phương trình hóa học Al2o3 + H2o như thế nào? Mời các bạn cùng xem chi tiết tại đây.

al2o3-h2o

Al2O3 + H2O Phương trình phản ứng hóa học.

Al2o3 là gì?

NHÔM OXIT ký hiệu là Al2O3 là chất rắn màu trắng, chịu nhiệt rất tốt, rất cứng, không tan trong nước. Trong tự nhiên tồn tại ở cả dạng ngậm nước như Al2O3.2H2O và dạng khan như emeri, corinđon có độ cứng cao.

Trong công nghiệp, Al2O3 được điều chế bằng cách nung Al(OH)3 ở nhiệt độ cao 1200 – 1400oC: 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O.

Cho nhôm oxit al2o3 + h2o viết phương trình phản ứng như sau:

Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)3

Al2O3 + 3H2O  =  2Al(OH)3
Nhôm oxit nước Nhôm hiroxit
(rắn) (lỏng) (kết tủa)
(trắng) (không màu) (keo trắng)

Điều kiện phản ứng

Điều kiện nhiệt độ thường

Phương pháp thực hiện phản ứng

Tiến hành cho một lượng nhỏ bột Al2O3. Sau đó, rót 1 ít nước vào ống nghiệm

Hiện tượng nhận biết khi al2o3 với h2o

Cho al2o3 tạo ra chất kết tủ màu trằng Al(oh)3 nhôm hidroxit.

Rate this post