bao-h2o

Phương trình phản ứng Bari Oxit tác dụng với nước tạo ra hợp chất gì? Phương trình phản ứng Bao + H2o xảy ra như thế nào? Viết phương trình phản ứng đầy đủ như sau:

bao-h2o

Bao + H2o viết phương tình phản ứng hóa học này:

Bao là gì?

+ Bao ký hiệu của BARI OXIT

+ Công thức phân tử: BaO, Phân tử khối: 153 g/mol

+ Nó gồm 1 nguyên tử Ba liên kết với 1 nguyên tử O bằng liên kết ion.

+ Bao Là chất rắn có màu trắng, nhiệt độ nóng chảy 1923oC, khả năng hút ấm mạnh.

Nhận biết Bao: Đem hòa tan bari oxit vào nước, tan tốt trong nước, tỏa nhiệt mạnh. Dung dịch tạo thành làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

BAO + H2O → BA(OH)2

BaO + H2O Ba(OH)2
Bari oxit nước Bari hidroxit
(rắn) (lỏng) (dd)
(trắng) (không màu)

Điều kiện phản ứng

Không có

Phương pháp thực hiện phản ứng

Ta cho BaO tác dụng với nước

Hiện tượng nhận biết phản ứng Bao tác dụng với H2O

Lúc này chất rắn Bari oxit tan dần trong nước

Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dãy chất nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Na, BaO, MgO B. Mg, Ca, Ba

C. Na, K2O, BaO D. Na, K2O, Al2O3

Lời giải

Na, K2O, BaO phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Chọn đáp án : C

Ví dụ 2: Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là:

A. CuO

B. CaO

C. MgO

D. FeO

Lời giải

Chọn đáp án : A

Rate this post