al2o3-h2so4

Phương trình phản ứng hóa học giữa Nhôm Oxit  (Al2O3 ) Tác dụng với Axit sunfuric ( H2So4) phản ứng hóa học này sẽ thu được những chất gì và viết phương trình thí nghiệm này như thé nào mời các bạn xem đầy đủ Al2O3 + H2SO4 tại đây nhé!

al2o3-h2so4

Al2O3 + H2SO4 Viết phương trình hóa học

Chất Al2O3 là gì?

Al2O3 là công thức hóa học của Nhôm Oxit hay còn gọi Alumina, trioxide nhôm đây là một hợp chất hóa học của nhôm với oxi. Công thức hóa học của nhôm oxit là Al2O3.

+ Nhiệt độ nóng chảy cao (2.050 độ C) và khó bị khử thành Al.
+ Khi khử Al2O3 bằng C, chỉ thu được AL4C3 mà khó thu được Al.
+ Nhôm oxit không tác dụng với H2 và CO ở bất kỳ điều kiện nhiệt độ nào.

Khi cho Nhôm Oxit kết hợp với Axit Sunfuric sẽ có phương trình phản ứng được cân bằng như sau:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Trong đó

  • Al2O3 : Chất rắn nhôm oxit màu trắng
  • H2SO4 : Dung dịch axit sulfuric không màu
  • Al2(SO4)3 : Nhôm Sunfat màu trắng
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Không có

Phương pháp thực hiện: cho nhôm oxit tác dụng với dung dịch axit H2SO4.

Hiện tượng xảy ra : Chất rắn màu trắng của nhôm oxit (Al2O3) tan dần trong dung dịch.

Bài tập có chứa Al2O3 và H2SO4

Ví dụ 1 : Khối lượng Al2O3 bị hòa tan trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M là bao nhiêu?

A. 3,1 gam.

B. 5,2 gam.

C. 6,1 gam.

D. 5,1 gam.

Lời giải

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

nH2SO4=0,5.0,3=0,15 mol

⇒ nAl2O3=Al2O3 + 3H2SO4  →  Al2>(SO4)3 + 3H2O | Cân bằng phương trình hóa học nH2SO4=Al2O3 + 3H2SO4  →  Al2>(SO4)3 + 3H2O | Cân bằng phương trình hóa học.0,15=0,05 mol

Vậy mAl2O3=0,05.102=5,1 gam

Như vậy đáp án đúng : D

Ví dụ 2 : Phát biểu nào sau đây sai?

A. Dung dịch AlCl3 và Al2(SO3)3 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng tính

C. Al là kim loai nhẹ, dễ dát mỏng và có khả năng dẫn điện tốt

D. Từ Al2O3có thế điều chế được Al.

Lời giải

Chọn đáp án B

Ví dụ 3: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. BaCl2, Na2CO3, Al2O3.

B. FeCl3, Al2O3, Cu.

C. CuO, NaCl, CuS.

D. Al2O3, Ba(OH)2, Ag.

Lời giải

B sai, Cu không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

C sai, CuO không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

D sai, Ag không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Như vậy chọn đáp án : A

Rate this post