đvc-la-gi

Các bạn có cùng các câu hỏi như đvC là gì? đơn vị cacbon là gì? 1 đvc bằng bao nhiêu gam? Trong bài tập hóa học thì những đơn vị này các bạn phải sử dụng thường xuyên đó nhé! Hi vọng những chi sẻ của bierelarue sẽ giúp ích được cho anh chị trong câu hỏi này.

đvc-la-gi

Đơn vị cacbon là gì? Đvc là gì?

Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ không tiện sử dụng. Nếu sử dụng những đơn vị đo khối lượng thông thường như gram hay kilogram thì sẽ khó đo lường. Vì vậy người ta đã dùng một cách riêng để biểu thị khối lượng nguyên tử. Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.

Trong lịch sử và thế kỷ XII các nhà khoa học đã sử dụng Hydro hoặc Oxi để lam đơn vị tiêu chuẩn. Năm 1961 Viện Đo Lương Quốc Tế đã sử dụng Cacbon là đơn vị đo lường vì sư phổ biến của đồng vị C12 trong thiên nhiên và chỉ số sai số rất thấp.

Đơn vị cacbon viết tắt là đvC, kí hiệu là u.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon nhé!

Quy đổi 1 đvc bằng bao nhiêu gram, kg, dag…

1 đvC bằng bao nhiêu kg = 1.66×10-27

1 đvC bằng bao nhiêu hg = 1.66×10-26

1 đvC bằng bao nhiêu dag = 1.66×10-25

1 đvC bằng bao nhiêu mg = 1.66×10-21

1 đvC bằng bao nhiêu µg = 1.66×10-18

1 đvC bằng bao nhiêu ng = 1.66×10-15

1 đvC bằng bao nhiêu gram = 1.66×10-24

1 đvC bằng bao nhiêu Tấn = 1.66×10-30

1 đvC bằng bao nhiêu tạ = 1.66×10-29

1 đvC bằng bao nhiêu yến = 1.66×10-28

Hi vọng những chia sẻ hữu ích trên đây sẽ giúp ích được anh chị hiểu hơn về đơn vị Cacbon ĐvC và phép quy đổi đvc sang gram, kg…

Xem thêm : Bảng nguyên tử khối

Rate this post