Việc gì qua rồi hãy cho qua

Ý nghĩa thành ngữ Let bygones be bygones, Thành ngữ trong giao tiếp có rất nhiều cách biểu đạt cũng như thể hiện nhiều ý khác nhau. Dưới bài viết này bierelarue sẽ giúp bạn hiểu rõ được thành ngữ Let bygones be bygones cũng như thông tin của thành ngữ này, Mời các bạn cùng đón đọc.

Tìm hiểu thêm :

Let bygones be bygones là gì?

“Let bygones be bygones” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là hãy để những điều đã qua đi, hãy xem nhẹ những sự cố xảy ra trong quá khứ và không nhắc lại hay giữ hận thù với nhau. Thay vào đó, chúng ta nên tiếp tục trên con đường mới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bước tiếp vào tương lai một cách tích cực. Cụm từ này thường được sử dụng khi hai bên đã có một mâu thuẫn hoặc tranh cãi trong quá khứ và muốn quên đi và đi tiếp.

Việc gì qua rồi hãy cho qua

Ý nghĩa của thành ngữ Let bygones be bygones

Ý nghĩa của thành ngữ “Let bygones be bygones” là chấp nhận và tha thứ cho những sự kiện không tốt đã xảy ra trong quá khứ và không giữ hận thù hay mối quan hệ không tốt với nhau. Nó khuyến khích việc bỏ qua và chấp nhận những sai lầm, tranh cãi hoặc xung đột đã xảy ra trước đó, và tập trung vào tương lai và xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. Cụm từ này thể hiện sự linh hoạt, sự khoan dung và lòng hồi hướng trong việc giải quyết xung đột và đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.

Cách sử dụng thành ngữ Let bygones be bygones trong tiếng anh

Dưới đây là một số cách sử dụng thành ngữ “Let bygones be bygones” trong tiếng Anh:

  1. Trong cuộc tranh cãi: “Hãy để những lời lẽ tức giận trước đó là những bygones. Chúng ta nên cùng nhau tiến lên và giữ mối quan hệ tốt đẹp.”
  2. Trong mối quan hệ cá nhân: “Tôi và anh ta đã có những xung đột trong quá khứ, nhưng giờ là lúc để bygones be bygones và bắt đầu lại từ đầu.”
  3. Trong công việc: “Mọi người đã làm lỗi trong quá khứ, nhưng để tiến bước về phía trước, hãy để bygones be bygones và tập trung vào công việc hiện tại.”
  4. Trong gia đình: “Có rất nhiều xích mích và mâu thuẫn trong gia đình chúng ta, nhưng hãy để những gì đã qua đi là những bygones và hãy tìm cách để hòa giải và xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ hơn.”
  5. Trong quan hệ tình yêu: “Chúng ta đã trải qua nhiều thử thách và những lỗi lầm, nhưng giờ là lúc để chấp nhận và tha thứ, để bygones be bygones và bắt đầu một trang mới cho mối quan hệ của chúng ta.”

Qua các ví dụ trên, “Let bygones be bygones” thường được sử dụng để khuyến khích việc tha thứ, quên đi những xích mích, và tập trung vào việc xây dựng một tương lai tích cực hơn.

Rate this post