Opposites attract

Thành ngữ Opposites attract có ý nghĩa gì? Thành ngữ miêu tả mối quan hệ nào? được sử dụng câu trong những hoàn cảnh nào? Dưới đây là những thông tin về thành ngữ, Cùng tìm hiểu ở bài để được có câu trả lời chính xác nhé.

Xem thêm :

Opposites attract là gì?

“Opposites attract” là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả một nguyên tắc trong quan hệ giữa hai người có tính cách, sở thích, hoặc tính chất khác nhau. Theo nguyên tắc này, những người có những đặc điểm trái ngược có thể hút nhau và có một mối quan hệ tốt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thành ngữ này không phải lúc nào cũng đúng và không áp dụng cho tất cả các quan hệ. Trong một số trường hợp, những người có nhiều điểm tương đồng có thể cùng nhau hòa hợp tốt hơn. Điều quan trọng trong một mối quan hệ là sự tôn trọng, hiểu biết và sự hòa hợp giữa hai bên, bất kể họ có đặc điểm trái ngược hay tương đồng.

Opposites attract

Ý nghĩa câu Opposites attract

Ý nghĩa của câu “Opposites attract” là những người có tính cách, sở thích hoặc tính chất khác nhau có thể hút nhau và có một mối quan hệ tốt. Thông qua sự khác biệt, những người có tính chất đối lập có thể bổ complement cho nhau và tạo ra sự cân bằng trong mối quan hệ.

Câu này thường được sử dụng để miêu tả sự hấp dẫn giữa hai người có những đặc điểm trái ngược nhau, như tính cách nghịch ngợm và trầm tính, hoặc sự khác biệt về sở thích và quan điểm. Một người có thể bổ sung những khía cạnh mà người kia thiếu, tạo ra sự cân bằng và sự hoàn thiện trong mối quan hệ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các mối quan hệ đều tuân theo nguyên tắc này, và việc thành công của một mối quan hệ không chỉ phụ thuộc vào sự khác biệt mà còn phụ thuộc vào sự tôn trọng, hiểu biết và sự hòa hợp giữa hai bên.

Sử dụng thành ngữ Opposites attract trong tiếng anh

Có một số cách bạn có thể sử dụng thành ngữ “Opposites attract” trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. When it comes to relationships, they say opposites attract.
  (Đối với các mối quan hệ, họ nói rằng những người trái ngược nhau thường hút nhau.)
 2. Sarah and John are a perfect example of opposites attract.
  (Sarah và John là một ví dụ hoàn hảo về việc những người trái ngược nhau hút nhau.)
 3. Despite their different personalities, Mary and David are drawn to each other. It’s true what they say, opposites attract.
  (Mặc dù có tính cách khác nhau, Mary và David vẫn thu hút nhau. Điều đúng như người ta nói, những người trái ngược nhau hút nhau.)
 4. Jenny is outgoing and adventurous, while Tom is more introverted and cautious. It’s a classic case of opposites attract.
  (Jenny hướng ngoại và thích phiêu lưu, trong khi Tom lại hướng nội và cẩn trọng. Đây là một trường hợp cổ điển về việc những người trái ngược nhau hút nhau.)
 5. The saying “opposites attract” holds true for their unique friendship.
  (Câu nói “những người trái ngược nhau hút nhau” đúng với mối quan hệ bạn bè đặc biệt của họ.)

Lưu ý rằng “opposites attract” thường được sử dụng trong ngữ cảnh của quan hệ cá nhân, nhưng cũng có thể áp dụng cho các khía cạnh khác trong cuộc sống.

 

1/5 - (1 bình chọn)