Beauty is only skin deep

‘Beauty is only skin deep’ là thành ngữ dùng để đánh giá một con người, nên quan tâm đến phẩm chất tâm hồn của họ hơn ngoại hình hào nhoáng. Vậy bạn đã hiểu rõ ý nghĩa của câu thành ngữ này chưa? Cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn nhé.

Tìm hiểu thêm :

Beauty is only skin deep là gì?

“Beauty is only skin deep” là một câu tục ngữ tiếng Anh, có nghĩa là ngoại hình chỉ là vẻ bề ngoài và không phản ánh đầy đủ giá trị bên trong của một người. Tức là, sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, không phải là tất cả. Người ta nói như vậy để nhấn mạnh rằng ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá giá trị của một người. Chúng ta cần phải xem xét nhiều yếu tố khác như tính cách, phẩm chất, tài năng và năng lực để đánh giá một người.

Beauty is only skin deep

Beauty is only skin deep ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của câu tục ngữ “Beauty is only skin deep” là rằng ngoại hình chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá giá trị và tính cách của một người. Nói cách khác, sắc đẹp không đủ để xác định giá trị của một người. Chúng ta cần phải xem xét đến những yếu tố khác như đức hạnh, tài năng, trí tuệ và sự thành công để đánh giá một người. Câu nói này có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta không nên quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, mà cần phải xem xét đến những giá trị bên trong của một người để đánh giá và tôn trọng họ.

Cách đặt câu với Beauty is only skin deep

Dưới đây là một số cách đặt câu với cụm từ “Beauty is only skin deep”:

 • Beauty is only skin deep, but true beauty comes from within.
  (Sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng sự đẹp thực sự đến từ bên trong.)
 • Don’t judge a book by its cover – remember, beauty is only skin deep.
  (Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa – hãy nhớ rằng sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài.)
 • It’s important to remember that beauty is only skin deep and doesn’t determine a person’s worth.
  (Quan trọng là phải nhớ rằng sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài và không xác định giá trị của một người.)
 • While appearance may be important, it’s crucial to remember that beauty is only skin deep.
  (Tuy ngoại hình có thể quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải nhớ rằng sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài.)
 • Beauty is only skin deep, so don’t be fooled by appearances.
  (Sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, vì vậy đừng bị đánh lừa bởi ngoại hình.)

Trên đây là những thông tin quan trọng, Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn có cách sử dụng thành ngữ trong hoàn cảnh phù hợp nhất.

 

 

Rate this post